Greenity nr. 1

Heetstook als alternatief

De heteluchtcel is nu nog een vreemde eend op het spoelbedrijf van Ruud Warmerdam in Noordwijkerhout. De ondernemer sluit echter niet uit dat over een paar jaar veel bollen en planten worden ontsmet met hete lucht. Ook onderzoeker Peter Vreeburg ziet toekomst in heetstook.

Tekst: Rosa van der Veer | Fotografie: René Faas

W armerdam Spoelbedrijf heeft negen ketels waar- mee een warmwaterbehan- deling wordt gegeven, ofte- wel ‘koken’. Op die manier worden onder meer aaltjes bestreden voordat narcissen, lelies, hosta’s en pioenen worden verkocht of geplant. Hoe een warmwaterbehande- ling moet worden uitgevoerd, is al jaren bekend. Voor praktisch elk gewas en elke kwaal bestaat al een protocol. De duur van de behandeling, de temperatuur van het water: door onderzoek en jarenlang werken in de praktijk heeft het koken weinig geheimen meer. Tegelijkertijd is bekend dat de warmwaterbehandeling ook de nodige nadelen heeft. Verspreiding van virussen zoals PlAMV (lelies), HVX (hosta’s) en bolrot (narcis) kan in warm water razendsnel verlopen. Het verbod op formaline zorgt voor extra problemen. KUUR ZONDER SCHADE Ook levert de warmwaterbehandeling soms gewasschade op. Pioenen bijvoor- beeld geven het eerste jaar na de behande- ling geen bloem. Ook zijn er gewassen die niet gekookt kunnen worden, zoals Phlox. Ruud Warmerdam: “Ik zie de warm- waterbehandeling, die al zeventig jaar wordt gebruikt, als een soort chemokuur waarvan een plant of bol moet herstellen als de ziekte weg is. We zoeken nu naar een chemo die geen schade toebrengt aan de plant of bol.” Warmerdam denkt dat een heetstook, zoals de hete luchtbehandeling kortweg wordt genoemd, in de nabije toekomst die

nieuwe kuur voor de zieke bol zou kun- nen worden. In zijn ogen is deze methode beter dan andere alternatieven zoals het gebruik van actief chloor of een behande- ling met laag zuurstof- en hoog CO2-gehal- te. “Dat is gevaarlijk voor mensen. Hete lucht is dat niet.” KENNIS VERZAMELEN Om te testen hoe goed de hete lucht- behandeling werkt, heeft Warmerdam op eigen kosten een heteluchtcel laten bouwen. Sinds enkele maanden wordt in verschillende gewassen onderzocht hoe de heteluchtbehandeling het beste kan plaatshebben. Het gaat bij de testen om de temperatuur, de tijdsduur, de lucht- vochtigheid, de hoeveelheid lucht die door de kisten wordt gezogen en de snelheid waarmee de bol of plant wordt gekoeld. Voor de testen wordt samengewerkt met Delphy en diverse kwekers. Er zijn onder meer tulpen, narcissen, hyacinten, irissen, alliums, lelies en hosta’s met hete lucht behandeld. Het gaat steeds om kleine par- tijen, want een protocol voor de heetstook bestaat nog niet. “We zijn nu alleen nog maar bezig met het verzamelen van ken- nis en zien pas over een jaar op het land hoe het heeft uitgepakt.” AANVULLING Peter Vreeburg, onderzoeker bij Wagenin- gen University & Research (PPO Bloem- bollen) in Lisse, vindt het prima dat er alvast praktijkkennis wordt vergaard over de veelbelovende heetstook. Er is in zijn ogen nog wel veel onderzoek nodig naar

‘Wellicht kunnen we straks tweederde van de 1.500 hectare bollen met heetstook behandelen’ 2/3

16

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker