Greenity nr. 1

de effecten van heetstook op verschillen- de gewassen en de verschillende plagen. Onderzoek en praktijk kunnen elkaar goed aanvullen. “We hebben recent voor het Hyacinten- fonds onderzoek gedaan naar tripsbestrij- ding door heetstook”, vertelt Vreeburg. “Dat heeft dit voorjaar geleid tot een advies voor holbollen en leverbaar. Het afron- dend onderzoek voor leverbaar loopt nog,

9 november 2017 KOKEN BLIJFT Ondanks de positieve resultaten ziet on- derzoeker Vreeburg de warmwaterbehan- deling tegen stengelaaltjes voorlopig niet verdwijnen. Zeker voor zwaar aangetaste partijen bollen blijft deze ontsmettings- methode in zijn ogen voorlopig de beste. “Maar wellicht kunnen we straks wel van de 1.500 hectare bollen tweederde met heetstook behandelen.” Delphy, bevestigt dat gesproken wordt over samenwerking. De heetstookproeven die door Delphy en verschillende kwekers zijn gedaan, vullen deels het onderzoek van PPO aan. “Het fundamentele onder- zoek bij PPO gebeurt met partijen van twintig tot dertig bollen. Wij doen testen met grotere partijen bollen in gaasbakken of kuubkisten. In zo’n praktijkonderzoek komt soms weer wat anders naar boven.” Naast de praktijkproeven als aanvul- ling op het PPO-onderzoek is Bisschops bezig met onderzoek naar heetstook van afbroeitulpen ter bestrijding van galmijt. Voor alliums wordt gekeken of heetstook een methode is tegen crocusknolaaltje én galmijt. Volgens Bisschops zijn de eerste indruk- ken van de proeven positief maar hij blijft voorzichtig. “Pas op het veld zien we hoe de bol de behandeling heeft doorstaan.” Ook voor hem staat het vergaren van kennis voorop. “We voeren de proeven uit voor en samen met onze klanten. Zo proberen we met elkaar knelpunten in de teelt op te lossen.”

maar daarin wordt ook de bestrijding van het fytoplasma, dat Lissers veroorzaakt, meegenomen. Die resultaten komen volgend voorjaar en ik mag daar alleen tegen de leden iets over zeggen.” Bij dat onderzoek is gekeken hoe lang en hoe heet de behandeling moet zijn om de tripsen te bestrijden en er is gekeken naar de schadekans. Vreeburg: “Gedegen onderzoek is uitgevoerd en werd gevolgd door opschaling naar de praktijksituatie. Je wilt trips bestrijden maar de bol moet de behandeling ook overleven. De schade kan groot zijn.” Vreeburg geeft aan dat er momenteel ook onderzoek loopt naar de bestrijding van galmijten bij tulp (CATT) en bestrijding van stengelaaltjes bij narcis (heetstook met voorweken/schuimen). Dat onderzoek wordt (mede) gefinancierd vanuit het Fonds Innovatie Tulp en een heetstook- fonds van een aantal narcissentelers. De complete financiering is voor dit onderzoek nog niet rond. De testen die bij Warmerdam worden gedaan, kunnen het onderzoek ook een handje helpen door alvast de schadekans te laten zien. “De opzet is om komend jaar met Delphy een opschaling van het heetstookonder- zoek tegen stengelaaltjes uit te voeren. Daarbij zal, naar verwachting, ook van de faciliteit van Warmerdam gebruik worden gemaakt. Maar ook hiervoor moet nog financiering worden gezocht.” PRAKTIJKONDERZOEK Bob Bisschops, adviseur bloembollen bij

Deelname mogelijk

Ruud Warmerdam vraagt voor de testen op zijn spoelbedrijf geen geld. Kwekers die graag een proef willen uitvoeren, kunnen contact met hem opnemen. “Ik hoop dat dit een succes wordt. In dat geval kunnen de kookketels over een paar jaar naar het oud ijzer, maar heb ik wel heteluchtcellen om planten en bollen te behandelen.” Wie meer wil weten over de heetstook- proeven van de verschillendse fondsen kan terecht op de website van de KAVB. Deelna- me aan de proef om stengelaal in narcissen te bestrijden is nog mogelijk.

17

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker