Greenity nr. 1

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeks- project voor de bloembollensector. Het doel is om betere manieren te vinden om bloembollen te bewaren en te verwerken om zodoende de ziektedruk te verlagen en milieuvriendelijker en efficiënter te werken. Tevens moet het werk arbeidsvriendelijker worden gemaakt.

Snellere detectie van fusarium Tijdens het Flower Science Café op donderdag 26 oktober vertelden onderzoekers Henk Gude en Bram Mulder over de recente vorderingen in Het Nieuwe Verwerken. Detectie door fluorescentietechniek, maakt de aantasting van bollen met fusarium veel sneller zichtbaar.

zich wel weer voordoen in het lekwater. Dit kan met slow-release-chloor van Bright Spark worden aangepakt.” PROBAAT MIDDEL Ook werden goede ervaringen opgedaan met droge desinfectie via koud plasma, ‘een soort bliksemschicht’. “Het aantal sporen liep daarmee terug van een paar duizend naar enkele tientallen. Ook UV-licht en waterstofperoxide werken goed, hoewel de damp van die laatste een aandachtspunt is.” Schuimen blijkt een probaat middel voor het aanbrengen van fungiciden als alternatief voor het dompel- bad. Nieuw hierbij is: “Door een plakmid- del aan het schuim toe te voegen, blijven de vellen beter plakken aan de bollen.” Op het gebied van energiebesparing werd geëxperimenteerd met bewaring. “Door bollen in dunne lagen (‘supergaasbakken’) met langsstromende lucht te bewaren, kun je in elke kist precies dezelfde lucht- snelheid realiseren. Dat bespaart zo’n 60 procent energie.” Er is een kanttekening. “Op deze manier kun je de bollen niet snel drogen. De lucht moet dan wél door de bakken heen gestuwd worden.”

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

T ijdens zijn stage bij Wageningen UR Bloembollen deed Bram Mul- der onderzoek naar de detectie van latente infecties met behulp van cameratechnieken. Daarbij ging het specifiek om fusarium bij tulpen. “Tijdige opsporing is belangrijk, dan kun je voor- komen dat hele partijen worden aange- tast.” Fusarium is een stiekeme sluip- moordenaar, aantasting is lang niet altijd met het blote oog te zien. Mulder noemt het ‘een tikkende tijdbom’. Hij onderzocht twee methodes: detectie door middel van reflectie en detectie door middel van fluo- rescentietechniek. Hiertoe infecteerde hij bollen opzettelijk. De fluorescentietech- niek werkt goed. Mulder wijst bij diverse dia’s op de oplichtende plek op de bol, waar de aantasting later zal uitbreken. “Precies op deze plek had ik de schimmel geplaatst. Met fluorescentie is de uitbraak drie tot zes dagen eerder zichtbaar dan met het menselijk oog.” Fluorescentietech- niek kan kwekers helpen om aantasting tijdig te detecteren en verdere besmetting te voorkomen. De techniek is op dit mo- ment nog niet beschikbaar. “Daarvoor is meer onderzoek nodig.” Henk Gude van Wageningen UR Bloembol- len blikt terug op de afgelopen onder- zoeksperiode, waarin onder andere, in samenwerking met Bright Spark, GMN en Akerboom veel onderzoek is gedaan naar het gebruik van ECA-water om bollen te desinfecteren. “Er is een totaalsysteem ontwikkeld volgens het plug & play-prin- cipe en dat is bij 24 bedrijven getest. Dit blijkt tot een effectieve doding van bacte- riën, schimmels en virussen te leiden. Na enige tijd kunnen virussen en bacteriën

Bram Mulder: ‘Fusarium ‘een tikkende tijdbom’’

Van de ruimte naar het bollenveld

Cosine, het bedrijf waar het Flower Scien- ce Café plaatsvond, is specialist in de bouw en ontwikkeling van geavanceerde meet- systemen. Veel daarvan is bestemd voor en wordt getest in de ruimtevaartsector. De spectraalcamera die Cosine ontwikkelt, is interessant voor de bollensector omdat deze veel soorten bacteriën van elkaar kan onderscheiden. “Daarmee kunnen kwekers de kwaliteit bewaken, de infectiedruk ver- lagen, hun bedrijfsproces verbeteren en het middelengebruik terugbrengen”, ver- telt Marco Beijersbergen, directeur van Cosi- ne. Een interessant bedrijf om te volgen dus.

Henk Gude: ‘Van duizend naar tientallen sporen’

20

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker