Greenity nr. 1

Wim Kuijken:

‘Samen de puzzel leggen’

Zeven jaar is Wim Kuijken inmiddels Deltacommissaris. Een unieke functie in Nederland, ook uniek in de wereld. In de nieuwe serie Water geeft Kuijken inzicht in het belang van een goed waterbeheer in Nederland. Zijn motto is helder: ‘Ga samen aan de slag’.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

I edereen kent het plaatje van een Nederland zonder dijken en duinen. De Amersfoorter is de eerste die droge voeten heeft. Zestig procent van Nederland staat onder water. De in- vesteringen die de overheid heeft gedaan sinds de Watersnoodramp van 1953 zijn fors, maar voor een veilige toekomst niet voldoende. Die conclusie trok in 2008 de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman. Het klimaat veran- dert, de extremen in het weer, dus bereid je maar voor op watertekorten of juist -overschotten, zo luidde de boodschap van Veerman. Aan het kabinet-Balkenende IV adviseerde hij om voor de komende dertig jaar per jaar 1 miljard euro te investeren en de leiding van dit proces in handen te leggen van een Deltacommissaris. En zo geschiedde. En, heel opmerkelijk, de func- tie van Deltacommissaris werd wettelijk vastgelegd, waarmee de continuïteit werd gewaarborgd. Welk kabinet ook aantreedt, de Deltacommissaris is er en heeft een programma dat hij of zij afwerkt. In 2010 werd Wim Kuijken benoemd als eerste Deltacommissaris en inmiddels is

hij voor een tweede periode herbenoemd. Elk jaar presenteert hij met Prinsjesdag het Deltaprogramma, dit jaar voor de achtste keer. Als er twee kenmerken zijn die passen bij de functie van Kuijken, dan is het enthou- siasmeren en verbinden. De totale staf van de Deltacommissaris bestaat uit tien personen, meer niet. Door andere partijen met elkaar in contact te brengen en te enthousiasmeren wil Kuijken Nederland in beweging brengen waar het gaat om de beschikbare hoeveelheid zoet water. “Aanvankelijk ging het alleen om veilig- heid van de burgers. Oftewel: hoe kun je er voor zorgen dat bij extreem veel water er geen overstromingen komen? De zoet- watervoorziening is een tweede doel ge- worden. Want naast extreem veel neerslag zien we ook steeds vaker lange periodes van droogte. En hoe zorg je er dan voor dat er toch voldoende goed zoet water be- schikbaar blijft? Dan moet je gaan kijken naar de bufferfunctie van het IJsselmeer of transport van rivierwater uit het oosten naar de inlaat bij Gouda. Ook is de vraag

aan de orde hoe je op hoge zandgronden juist in die periodes het water langer kan vasthouden.” KLIMAAT Aan klimaatsceptici heeft Kuijken geen boodschap. “We volgen de klimaatscena- rio’s die het KNMI als onafhankelijke instelling verstrekt. Deze worden elke vijf jaar bijgesteld en bestaan uit vier scena- rio’s. Daarin maken wij geen keuze, ze zijn allemaal plausibel. Ik kan me niet voor- stellen dat mensen de verandering niet willen zien. Die zijn er nu eenmaal en dat is ook feitelijk aantoonbaar. Waar je over kunt discussiëren is de invloed van het menselijk handelen op die verandering.” Met de groei van de extremen in neerslag moeten we aan de slag, en Kuijken ziet dat vooral gebeuren van onderaf. Voorbeelden zijn er genoeg, zoals de samenwerking die enkele jaren geleden is ontstaan tussen bierbrouwer Bavaria en vijftig boeren uit de omgeving van de brouwerij. Beide par- tijen zijn gebaat bij een goede kwaliteit drinkwater en voldoende zoet water en hebben daar afspraken over gemaakt. “Sa- men de puzzel leggen, daar gaat het om en dit is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Kuijken. Omdat de praktijk zo belangrijk is, legt hij ook veel bezoeken af in Nederland. Dat levert hem altijd voldoende informatie op. “Een tuinder in Drenthe kan mij prima vertellen welke zorgen hij heeft over de hoeveelheid water. Zo iemand vraagt mij welke investering hij moet doen die de toekomst veilig stelt voor een volgende

‘Als een ondernemer een plan heeft, moet hij in actie komen’

22

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker