Greenity nr. 1

5 M I NUT EN

Jeroen Noot is projectleider van het Evergreen-project van Greenport Noord-Holland Noord. Daarin staan verduurzaming en bodembeheer centraal. Zijn insteek is dat de ondernemer de ruimte moet krijgen om te ondernemen.

waarop zij (maar ook andere telers) dit oppakken. Het houdt voor telers niet op bij een plug-inhybride en verantwoorde koffie, zoals bij veel kantoorbe- drijven. Water, grond, gewasbescherming energie- gebruik en omwonenden, zijn maar enkele van de vele onderwerpen waar telers rekening mee moeten houden en verstand van moeten hebben in hun weg naar verduurzaming. Ga er maar aan staan! Het meest bijzondere vind ik dat de telers zelf bewust risico lopen in de verduurzaming van hun teelten. In geen enkele andere sector kom ik dit zo tegen.” Ondernemerschap is... “Vooruit blijven lopen, anticiperen op ontwikkelin- gen en zorgen dat je belangrijkste productiemidde- len van topkwaliteit zijn. Als ik dit naar de sector vertaal, betekent dit dat telers moeten blijven zoeken naar verbetering, zorgen dat ze voorbereid zijn op veranderingen in klimaat en regelgeving, maar bovenal: goed zorgen voor bodem en water. De ontwikkeling en vervanging van techniek gaat snel, bodem en water vervang je niet zomaar.” Wat mij drijft... “Is het overbruggen van barrières tussen onderne- mers en overheden en kennisinstellingen. De taal en belevingswereld zijn totaal anders. Vanuit mijn rol is het de uitdaging om onderling begrip te kwe- ken en van daaruit naar een gezamenlijke oplossing of project te komen.” Wat je echt gezien moet hebben ... “Is de Vaktentoonstelling 2018. Samen met Proef- tuin Zwaagdijk zijn we vanuit het bestuur nu druk bezig met de voorbereidingen. Van 22 tot en met 25 februari 2018 bieden we weer een gevarieerde beurs en een interessant programma voor telers, toeleveranciers, handelaren en andere geïnteres- seerden. Duurzaamheid loopt hier als de rode draad doorheen.”

Jeroen Noot 41 jaar

Bedrijf: Greenport Noord-Holland Noord Functie: Projectleider Evergreen project

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Volgende keer Annemieke van der Wal, bodemecoloog WUR Wageningen

Het regeerakkoord betekent... “Voor GreenPort Noord-Holland Noord een bevesti- ging van het belang van de projecten die we samen met telers, andere bedrijven en kennisinstellingen uitvoeren op het gebied van innovatie en duur- zaamheid. Of het nu gaat om gewasbescherming, bodem en waterbeheer of energiegebruik, er wordt naar de sector gekeken en de druk om anders te werken neemt toe. Het regeerakkoord lijkt meer ruimte te bieden voor de broodnodige budgetten voor onderzoek en ontwikkeling via een algemeen- verbindendverklaring, of door een inzet op innova- tie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een goede zaak.” Duurzaamheid... “Is voor de agrarische sector complexer dan voor andere sectoren. Ik werk in het Evergreen-project veel samen met de telers van Natural Living and Growth en kijk met veel bewondering naar de wijze

9 november 2017

25

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker