Greenity nr. 1

H E T PA N E L

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

‘Gelijke beloning voor alle tijdelijk werknemers uit de EU is een goede zaak’

Ik ben het eens met de stelling. Het is iets wat nu eenmaal een gegeven is. En als je zelf in een ander land zou moeten werken, wil je ook graag een prettig salaris. Ik denk dat we heel blij moeten zijn met onze Poolse medewerkers. Vind maar eens Nederlandse werk- krachten die ons willen helpen. Wij hebben ze niet op Texel. Ik snap na- tuurlijk ook dat als je veel Poolse medewerkers hebt het een groot finan- cieel verschil kan zijn. Vooral nu het in Polen ook economisch beter gaat, zul- len we ze hier zeker wat moeten bieden anders komen ze niet meer. En dan hebben we ook een probleem.

Claire Meijs Teelt en broei van tulpen, teelt van krokussen en akkerbouw Middenmeer

Jeen Bruinsma Teelt en broei tulpen Creil

Tijdelijke werknemers worden veelal ingezet voor productie- of lopendeband- werk. Voor dit werk geldt een bepaalde beloning, of dat werk nu gedaan wordt door een Nederlandse, Poolse, Franse, Duitse of waar uit de EU afkomstige persoon dan ook. Die herkomst moet geen verschil maken in beloning. Of deze beloning hoger moet zijn dan het mini- mumloon is discutabel. Het blijft immers tijdelijk werk waarbij er een minimale opbouw is van binding met het bedrijf. Bovendien zullen de meesten ook niet meer doen dan het werk waarvoor ze zijn aangenomen.

Het werd tijd dat dit besluit werd ge- nomen. Veel bedrijven werken met tijdelijke werknemers uit Polen en die mensen werken keihard. Het wordt tijd dat ze op zijn minst gelijk worden be- loond voor hun inspanningen. Ik wil er wel bij aantekenen dat bij deze wet ook de handhaving hoort. De afspra- ken moeten voor iedereen gelden en er mogen geen mogelijkheden zijn om via allerlei constructies de wet te om- zeilen. Dat is nu wel het geval, waardoor er sprake is van valse concurrentie en Poolse medewerkers niet datgene krijgen wat ze toekomt.

Piet Uitgeest Teelt narcis, tulp, Muscari en dahlia’s De Koog

ONDERTUSSEN OP TWITTER

Hesper Schutte @HesperSchutte 31 okt.

Arno Rutte @arnorutte 1 nov.

KAVB | Duurzaamheid: Schoon erf, schone sloot. Zie ook de 3 factsheets op website KAVB. Op naar een nog betere #waterkwaliteit

Marianne Thieme noemt tulpen een ‘idioot product’. De tulpen voelen zich gekwetst! Tijd voor Partij voor de Planten? #RegeringsVerklaring

Linda Van Der Slot @lindavdslot 31 okt.

Henny Bruggeman @HennyBruggeman 29 okt. Winnaars bij het #NKSchaatsen worden in de #Tulpen gezet, #TPN

Het genoom van de Tulp is ontrafeld, 11x groter dan die van de mens. Startpunt voor verbetering en nog duurzamere #tulpen teelt!9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker