Greenity nr. 1

CNB — -  Heereweg ,  CA Lisse geopend van . tot . uur www.cnb.nl

Een nieuwe taxatienorm, … en dan?

Bas Scholten: 'Er komt tegenwoordig meer kijken bij waardebepaling'

D e nieuwe norm EVS laat zich het makkelijkst uit- leggen door het woord ‘waarde’ te vertalen naar het Engels, vertelt Bas Scholten. “Als het om waarde gaat, onderscheiden de Engelsen ‘value’ en ‘worth’. Bij value praten we over een waarde aan de hand van een ge- geven. Bijvoorbeeld een vaste eenheid per vierkante meter of een bepaalde kasstroom die tot een waarde leidt. Volgens de nieuwe taxatienorm komt er in het EVS-rapport een waarde bij die gebaseerd is op het woord ‘worth’. Dat wil zeggen dat de waarde van een bepaald stuk grond of een bepaald object beïn- vloed kan worden door bijvoorbeeld emotie of een alternatieve aanwendbaarheid.” JUISTE WAARDERING Een stuk grond is voor de buurman veel interessanter en dus meer waard dan iemand die 15 kilometer verderop woont, legt Scholten uit. “Bij alternatieve aanwendbaarheid kun je den- De Nederlandse taxatienorm is veranderd. Vanuit Brussel zijn taxateurs tegenwoordig verplicht om rapporten te maken die aan de Europese standaard voldoen, de European Valuation Standards (EVS). De belangrijkste verandering is zit hem in de marktwaarde. In het rapport worden meerdere waarden beschreven. Bas Scholten van CNB Makelaardij legt uit wat de gevolgen zijn. Tekst: Monique Ooms Fotografie: René Faas

ken aan een bredere bestemming voor het object. Een schuur met alleen agrarische bestemming heeft minder waarde dan wanneer het bestemmingsplan meerdere mogelijkheden biedt. Deze verschillende waarden zijn allemaal van belang voor een juiste waardering van een object en terug te vinden in het EVS-rapport.” VOORLOPEN Door constante bijscholing en hercertificering is het make- laardijteam van CNB volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. “Dat maakt ons de juiste partner voor taxaties in allerlei vormen. Met het EVS-rapport heeft onze klant een goed stuk in handen waarmee hij in gesprek kan met geïnteres- seerde partijen.” Het team van CNB Makelaardij heeft zich de nieuwe Europese taxatienormen in korte tijd eigen gemaakt, vertelt Scholten. “We lopen daarmee enigszins voor op de ei- sen die overheden, accountants en financiële instellingen op dit moment stellen, maar wij vinden het goed om alvast klaar te zijn voor de nieuwe ontwikkelingen zodat we onze klanten optimaal kunnen adviseren en ondersteunen.”

Wie meer wil weten over de EVS-methodiek kan hierover contact opnemen met Bas Scholten via b.scholten@cnb.nl of tel. 06-22 23 68 45.9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker