Greenity nr. 1

VOO RWOO R D

Taadaa!

Jeannet Pennings — Hoofdredacteur

Daar is ‘ie dan, de eerste editie van Greenity. Een nieuwe naam voor een vertrouwd vakblad in een ander jasje. We hebben gekeken naar zaken die de leesbaarheid verhogen, zoals het lettertype en kleurgebruik, maar ook naar de inhoud en indeling. Sommige onderdelen van het blad vindt u terug op een andere plek, in een andere vorm of zijn vervan- gen door een nieuwe rubriek. Pagina 6-7 is voortaan de vaste plek voor ‘In de media’ met – zoals de naam al doet vermoeden – een bundeling van datgene wat afgelopen weken opviel in de media. Actualiteiten delen we online, als nieuws ook echt nieuws is. Op deze plek in het blad ook het redactioneel commentaar, de uitkomst van de stelling op de website en de agenda. In de rubriek ‘In gesprek’ (voorheen Visie) bevragen we experts van binnen en buiten de sector over actuele zaken die de sector raken. Nieuw zijn de rubrieken ‘Tech & Mech’ waar ontwikkelingen op het gebied van tech- niek en mechanisatie structureel aandacht krijgen en ‘5 minuten’, waarin u in korte tijd leest over een collega uit het vak. Wat goed is moet je koesteren en daarom vormt ‘Vakvenster’ nu het hart van het blad. Verder hebben de ‘Column’ en ‘Boekrecensie’ meer ruimte gekregen, zoomt de rubriek ‘Vaste planten’ in op het brede en kleurrijke sortiment, en is het ‘Teeltadvies’ nu achterin te vinden, overzichtelijk als naslagwerk. Hekkensluiter dit keer is de pagina ‘Gadgets’, een verzameling van leuke en handige producten, tools en oplossingen. Door het blad heen treft u de bijdragen van de KAVB, CNB, Hobaho en Anthos, als vooraanstaande sectorpartijen. De vernieuwde pagina’s zijn duidelij- ker te onderscheiden van onze redactionele pagina’s. Tot slot, daar waar het allemaal mee begint, de co- ver. Dit keer de hand met Nerine, als beeldmerk van Greenity, de volgende keer... Ach, laat u verrassen!

9 november 2017 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: Jeannet Pennings (hoofdredacteur), Arie Dwarswaard, Monique Ooms, Lilian Braakman en René Bouwmeester (vakredacteuren). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: FilieNicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966 (kantoor A. Dwarswaard), www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl. 6%BTW): Nederland € 265,– per jaar, Europa € 285,– per jaar, buiten Europa € 315,– per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com.9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker