Greenity nr. 1

Hoe zit dat eigenlijk? Die vraag staat centraal in vier filmpjes voor leerlingen van 8 tot 12 jaar. Dinsdag 24 oktober zijn ze officieel gelanceerd op basisschool

De Regenboog in Voorhout. Vlogger

Niek Roozen speelt de hoofdrol in de filmpjes en mocht ze in groep 6/7 lanceren.

Vlogger Niek Roozen plant samen met de kinderen bollen

Basisonderwijs krijgt vier YouTubefilms W aarom moet je tulpen in het na- jaar planten? Hoe worden nieuwe tulpen geplant? Deze en nog veel meer vragen staan centraal in vier Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: Bollenacademie

kinderen bracht een bezoek aan verzorgingshuis AgnesStaete, waar enkele honderden bollen wer- den geplant in de binnentuin. EIGEN OMGEVING Annette Dwarswaard is onderwijzeres bij De Re- genboog en vindt de filmpjes een prima initiatief: “We vinden het als school belangrijk dat kinde- ren op jonge leeftijd zelf ervaren hoe mooi de natuur is. We willen onze leerlingen vertrouwd maken met hun eigen omgeving, in dit geval de Bollenstreek. Ze zien de bloemen om zich heen bloeien, maar weten nu ook wat er allemaal aan vooraf gaat.” De filmpjes ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ zijn onderdeel van het project Studiebol van de Bollenacademie. In dit project ontwikkelt de Bollenacademie ac- tueel lesmateriaal voor leerlingen, studenten en werkenden. Naast deze filmpjes voor basisscho- len worden er binnen dit project ook teelthand- leidingen en themaboeken rondom bloembollen ontwikkeld. Volgens André Hoogendijk, voorzitter van de Bol- lenacademie, zijn de vier filmpjes een mooie aan- vulling op het bestaande lespakket: “Elk filmpje wordt afgesloten met een vraag, zodat kinderen in de klas ook zelf aan de slag kunnen. Daarnaast is er voor de docenten een lesbrief ontwikkeld met een aantal lessuggesties.”  

filmpjes die de Bollenacademie heeft laten ma- ken om kinderen van 8 tot 12 jaar uit te leggen hoe de wereld van de bloembol in elkaar steekt. Hoofdrolspeler is vlogger Niek Roozen die op verschillende bedrijven allerlei vragen stelt over de teelt, de broei en de veredeling van bloembol- len. Centrale vraag van Niek Roozen is ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ De filmpjes zijn afgelopen voorjaar gemaakt door een journalist van het televisieprogramma Klokhuis. Dinsdag 24 oktober zijn de filmpjes officieel gelanceerd op de Voorhoutse basisschool De Regenboog. De kinderen van groep 6/7 kregen gastles van vlogger Niek Roozen. Hij liet de kin- deren afbeeldingen van bollen zien en vroeg welk bolgewas daar bij hoorde en nam een aantal La- tijnse namen met de kinderen door met de vraag wat de Nederlandse naam was. Na de les kregen de kinderen twee van de vier filmpjes te zien. Vervolgens mochten ze zelf ook aan het werk. Samen met Niek Roozen werden er bollen ge- plant in potjes. Deze mochten de kinderen mee naar huis nemen, uiteraard wel met de instruc- ties voor een bloeiend resultaat. Een deel van de

Voor iedereen Alle vier de afleveringen van ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ zijn te vinden op het YouTube-kanaal (www.youtube.com/user/ TheKAVB) van de KAVB en zijn vrij te gebruiken. Op www.bollenacademie.nl staan de bijbehorende les- brieven

50

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker