Greenity nr. 1

Een netwerk om van te leren

Halverwege de jaren negentig bedacht Anthos dat het een goed idee zou zijn om een netwerk op te zetten voor bedrijfsleiders van handelsbedrijven. Zij lopen in het werk immers tegen dezelfde zaken aan en zouden van elkaar kunnen leren door ervaringen uit te wisselen. Twintig jaar later voorziet het netwerk nog altijd in een behoefte. H et idee om een netwerk voor bedrijfsleiders op te richten, kwam van Anthos. De belangen- organisatie voor groothandela- ren legde de uitvoering neer bij Delphy. Daar is Bob Bisschops nu de contactper- soon die het programma ontwikkelt en de bijeenkomsten organiseert. “De behoefte aan contact en uitwisseling is nog net zo sterk als in het begin”, ervaart Bob. “Bij elkaar kijken, verbreedt je horizon. Bovendien creëren we op deze manier een netwerk waar deelnemers altijd op kun- nen terugvallen. Leden hebben ook buiten de bijeenkomsten om contact met elkaar om informatie te delen.” THEMA’S De studieclub komt vijf keer per jaar bijeen. Het programma is afwisselend. “We gaan op bezoek bij de aangesloten bedrijven, doen excursies naar interessan- te bedrijven, zoals laatst naar de KNMI over klimaat, of naar Penning Freesia om te zien hoe daar wordt gewerkt. Verder snijden we relevante thema’s aan, zoals ziektes en virussen, logistiek, duurzaam- heid, arbeidsomstandigheden, fytosanitai- re zaken en transport. Een breed aanbod dus. Je leert er altijd wel iets van, waar Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

je vervolgens mee aan de slag kunt in je eigen bedrijf.”

“Nadat ik de club twee jaar geleden had rondgeleid op ons bedrijf, besloot ik lid te worden. Het is altijd interessant om op andere bedrijven te kijken en met elkaar kennis uit te wisselen”, vertelt René van Drongelen van Zaboplant in ’t Zand. Over wat het lidmaatschap hem gebracht heeft, zegt hij: “Ik heb meer inzicht gekregen in hoe collega’s omgaan met zaken waar ze in de praktijk tegenaan lopen, van de organi- satie in de schuur, planning en onderhoud tot en met personeelszaken. Die informatie neem ik mee naar ons bedrijf. Andersom hebben we ook allemaal iets te brengen. Het is een mooie wisselwerking.”

Leo Raateland is bedrijfsleider bij Kapi- teyn in Breezand en is al vanaf het begin lid. “In de beginperiode was het nog heel ongebruikelijk om bij elkaar in de keuken te kijken, je was immers concurrenten van elkaar. Langzamerhand is de sfeer steeds opener geworden en ontdekken we dat we veel van elkaar kunnen leren door informatie te delen.” Zo zag hij bij Florex in Grootebroek een toepassing op een inpaklijn die hij vervolgens bij Kapiteyn invoerde. “Daar was ik anders niet op gekomen.” DELEN “Ik ben erg voor innovatie”, stelt André van der Gulik van Florex uit Grootebroek. Hij is nu acht jaar aangesloten bij het netwerk. “Het netwerk geeft toegang tot nieuwe ideeën waarmee je anders niet in aanraking was gekomen. Samen kunnen we ontwikkelingen oppakken die voor een individueel bedrijf niet zijn weggelegd. Overigens haal ik er niet alleen kennis, ik deel ook wat op ons bedrijf goed werkt. Zo helpen we samen het vak naar een hoger plan.”

Ben jij bedrijfsleider bij een handelsbedrijf in de bloembollen- of vasteplantensector en wil je lid worden van de studieclub? Neem dan contact op met Bob Bisschops van Delphy via b.bisschops@delphy.nl of tel. 06 – 17 55 21 78 of met Patricia Elings van Anthos via patricia@anthos.org of tel. 0252 – 535 080.

9 november 2017

55

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker