Greenity nr. 1

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Bewaartips • Droog na de verwerking de knollen circa drie weken goed na; • Zorg voor een goede luchtventilatie en -circulatie en controleer regelmatig de knollen; • Denk aan de tripsbestrijding, vooral wan- neer de gladiolen bij een hogere tempera- tuur staan; • Plant de bollen, onder Nederlandse omstandigheden, onder glas het vroegst eind januari/begin februari (bloei begin mei); • Bewaren bij een hogere temperatuur dan 9°C geeft na verloop van tijd spruitont- wikkeling; • Vanaf 15 januari mag in plaats van 9°C ook 2-4°C worden gegeven; • Ontsmetten vlak voor het planten heeft de voorkeur. De ontsmetting kan eventu- eel voor de 20°C-behandeling of voor de 2-4°C-bewaring plaatsvinden. Goed terug- drogen is vooral van belang wanneer bij lage temperatuur wordt bewaard; • Geef overjarige knollen geen tempera- tuurstoot voor het planten vanwege de zeer snelle spruitvorming.

ren door de kisten met bollen voor een droogwand te plaatsen en koude lucht aan te zuigen. Dit voorkomt dat de bollen ‘vet’ gaan aanvoelen. Droog de lelies niet meer dan 10% van het gewicht terug om kwali- teit van de bollen te behouden. Pas bij lage temperaturen op met drogen. Zakt de tem- peratuur beneden de 3°C, dan kunnen de bollen bij het drogen bevriezen. Droog in deze omstandigheden met licht opgewarm- de lucht. Zet de bollen direct daarna in de koelcel bij 2-5°C, wanneer ze niet direct worden verwerkt. Door een shaver of een luchtmes in de lijn te plaatsen, kan al veel Wanneer u lelies op grote afstand teelt, hebt u automatisch te maken met trans- port. Het vervoeren van leliebollen zonder grond ertussen, over grote afstanden, is bij lage temperaturen riskant. Door de lage temperaturen in combinatie met de rij- snelheid, bevriezen de bollen gemakkelijk. Als de luchttemperatuur lager dan 3°C is, is er al kans op bevriezing. Vervoer de bollen, om bevriezing te voorkomen, in een dichte wagen. Als dit niet lukt, dek de bollen dan in ieder geval af met een zeil. Najaarsschub controleren water worden afgevoerd. Temperatuur bij transport

• Is het zuurstofgehalte boven de 19%? 1% daling van zuurstof is 10.000 ppm stij- ging CO 2 ; • Het zuurstofgehalte is te meten. Dit is vooral in de eerste weken na het schub- ben erg belangrijk. Later heeft dit minder invloed op de ontwikkeling van de bolle- tjes; • Door dagelijks de kraamkamer van uw kwekerij op deze punten te contoleren, kunt u snel ingrijpen voordat het mis gaat. Bewaarcontrole De oogst- en verwerkingtijd van leliebol- len is een hectische periode. Bollen worden vele keren verplaatst en vaak staan wisse- lende hoeveelheden palletkisten voor de wanden. Dit betekent ook dat de uitblaas- monden van de wanden meerdere keren open of dichtgezet worden. Daarnaast worden meer keren kussens in de kisten gestopt of verwijderd. Als een groot aan- tal kisten voor de wand staat is het moei- lijk te controleren of een klep nu open of dicht staat. Daarnaast is het mogelijk dat iemand heeft vergeten om een kussen te verwijderen. De controle verloopt gemak- kelijker door twee stukjes aluminiumfo- lie (linker- en rechterkant van een pallet- kist) of iets anders dat licht reflecteert aan de wand van de drukkamer te plakken ter hoogte van de uitblaasmonden. Als u door de pallets van de rij kisten kijkt met een zaklamp en geen reflectie ziet, betekent dit dat de klep dicht staat of dat een of twee kussens niet verwijderd zijn. Direct actie is dan geboden. Een andere mogelijkheid is licht in de drukkamer te laten branden bij de controle. Gladiool Bewaring leverbaar De bewaring van het leverbaar is afhanke- lijk van het planttijdstip. In de onderstaan- de tabel is voor verschillende plantdata de bijbehorende temperatuur en RV gegeven. Opmerking: Een hogere RV bij 20°C leidt tot te sterke spruit- en wortelontwikkeling en bij een lagere RV treedt te veel indroging op. Een RV van meer dan 80% bij 2-4°C ver- hoogt de kans op een aantasting door Bot- rytis.

Montbretia

Bewaring Laat de knollen tijdens de bewaring bij een temperatuur van 2-5°C zo min mogelijk uitdrogen. Bewaar de knollen van groot- bloemige rassen in iets vochtige turfmolm.

Muscari

Penicillium Tijdens de koeling worden de bollen ge- makkelijk oppervlakkig aangetast door Penicillium. Na het opplanten van voor- al de eerste zetten remt deze schimmel de beworteling soms aanzienlijk. De kans hierop is te beperken door het nemen van de volgende maatregelen: • Houdt bij de droge koeling de RV onder de 70% en circuleer goed; • Dompel de bollen vlak voor het planten in 1% Securo wanneer de bollen aan de buitenkant er wit/groen bepoederd uit- zien door de Penicillium. Securo remt de groei van Penicillium, zodat de wortels makkelijker uitgroeien.

Plantdatum

Duur van de behandeling

Temperatuur

RV

1 februari

tot 15 december

9°C

70% 60% 70% 60% 70% 60% 70% 70%

tot het planten (6 weken)

20°C

1 maart

tot 15 januari

9°C

Controle op het product is in deze fase erg belangrijk. Let op de volgende punten: • Is het overal even vochtig in de cel? Dit is het geval als aan de binnenkant van de plastic zakken druppels water hangen; • Is de temperatuur in de cel 23-25°C? Con- troleer dit via thermometers en via de computer; • Komt er geen rot voor in de zakken?

tot het planten (6 weken)

20°C

1 april

tot 1 maart

9°C

tot het planten (4 weken)

20°C

1 mei

tot het planten tot ± 15 januari tot het planten

9°C 9°C

vanaf 1 juni

9 november 2017 80%

2 - 4°C

63

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker