Greenity nr. 1

WWW.GREENITY.NL Met de lancering van Greenity zal ook steviger ingezet worden op online communicatie. Waar het magazine nog meer dan voorheen het kanaal wordt voor de achtergronden en verdieping, zullen actualiteiten via de website, nieuwsbrief en sociale media ontsloten worden. Afgelopen periode is hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe website – www.greenity.nl – die inmiddels in de lucht is. De nieuwe website is niet alleen een update qua ‘look en feel’, maar kent ook een reeks nieuwe func- tionaliteiten. “De gebruiksvriendelijkheid is bij de ontwikkeling leidend geweest”, vertelt web- en vakredacteur Lilian Braakman. “Een van de belang- rijkste eisen was dat de nieuwe website ‘mobiel’ zou zijn, oftewel goed lees- baar op je smartphone en tablet. Verder hebben we alle informatie makke- lijk vindbaar gemaakt.” CENTRALE PLEK Greenity.nl moet het online platform van de bloembollen- en vasteplanten- sector worden, de centrale plek waar actualiteiten ontsloten worden. “Met een duidelijke link naar ons magazine, onze socialemediakanalen en onze events. Komende jaren gaan we dit verder uitbouwen, maar nu al zijn de belangrijkste ingrediënten op de website te vinden. Naast het vertrouwde nieuws en de agenda, delen we beschikbare marktinformatie, artikelen, dos- siers, columns, het archief, boekrecensies, fotoreportages en ook films.” Met bewegend beeld kun je volgens Braakman bepaalde zaken nog beter duiden en verdieping bieden. “Afgelopen periode hebben we al met film geëxperi- menteerd. Dit integreren we nu in de website en gaan we verder uitbouwen.” INTERACTIE De verbindende rol die Greenity voor zichzelf ziet weggelegd, moet op het online platform tot uiting komen. Meer contact met de lezer en tussen vak- genoten onderling, is een van de ambities. “De nieuwe website verkleint de afstand tussen de lezers en de redactie; wij zijn heel benaderbaar. Verder hebben we op de homepage de stelling gelanceerd om de mening van vak- genoten over steeds wisselende onderwerpen te peilen. Ook sociale media zorgen voor meer interactie; we zijn nu actief op Facebook, Twitter, YouTube en Vimeo. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, neem eens een kijkje. En maak dan gelijk van greenity.nl je startpagina”, zegt Braakman met een knipoog.

Leo van Leeuwen: ‘Mix van online en offline om lezer te bereiken’

een papieren uitgave, maar wel in combinatie met het toepassen van online kanalen om de lezer te be- reiken. Daarin moet Greenity een mix vinden. Live events liggen in het verlengde daarvan. Greenity biedt een podium voor de dialoog in het vak.” Wat betreft de papieren versie van het vakblad verwacht Kleijn dat deze komende jaren zijn meer- waarde zal behouden. “Het is iets waar mensen de tijd voor nemen, en daarmee hét kanaal voor de achtergronden. Tegelijkertijd moet je anno 2017 online actief zijne.” OP DE KAART HOUDEN Kleijn over de toekomst: “De wereld wordt steeds complexer, waardoor de behoefte aan objectieve informatie alleen maar groter wordt. Of dat digitaal is of op papier, dat zal de tijd leren.” Van Leeuwen: “Greenity ontwikkelt zich tot het informatieplat- form dat er aan bijdraagt dat we de Nederlandse bloembollen- en vasteplantensector op de kaart houden.” 

9 november 20179 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker