Nykøbing F. - Vejledning ved luftangreb, uden år

Husk, at B rand i et hvilket som helst Iltas er en Fare for alle nærliggende llu se, og enhver Ilrand m a a derfor slukk es for at begrænse Faren for hele Byen. — Brandvæsenet er nødt til at regne med Støtte fra os alle og stoler p a a Borgernes Mod og Beslutsomhed.

S T A T E N S C I V I L E L U F T V Æ R N

CARL ALLERS ETABI

Made with FlippingBook - Online magazine maker