גיליון 993

אירועים יומן

בלעדי לקוראי 'המגזין'

מאמר תורני נדיר לכבוד חג הפסח מהגאון הגדול הרב מאיר אבוחצירא לכבוד חג הפסח שיחול ביום שני הקרוב, מורנו ורבנו הרב מאיר אבוחצירא, רבה של קהילת תפארת רפאל ורובע הסיטי באשדוד, במאמר תורני מיוחד נדיר ובלעדי לקוראי עיתון 'המגזין', על על רוח התקופה, • קדושת החג והגדולה של סדר ליל הסדר הרב הגאון מאיר אבוחצירא, נחשב בימים • והקשר לחג הפסח אלה לדמות הרוחנית המשפיעה ביותר על תושבי העיר אשדוד הרב לא מתראיין אף פעם, ולכבוד חג • והערים הסמוכות לה הפסח זוכים קוראי עיתון 'המגזין' לראשונה ליהנות ממאמר תורני נדיר ובלעדי שנכתב על ידי הרב במיוחד עבורכם

״י

100 שמליץ זכות עליו, עשה קרצופים ונוצרו מאה מלאכים. כמה משתלם להתגבר על עייפות ועל עצלות, כמה משמח לעזור בעבודות הפסח ולזכות לאוצרות אדירים. הבן איש חי כותב שכל מצווה שעושים בשמחה ערכה גדול לאין ערוך מזאת שלא בשמחה. בספר אביר הרועים מובא ש"האבני נזר" היה אומר שהוא ערב לכל יהודי. שכל הקשיים שמתעוררים בחייו היו מתבטלים אם היה מקיים את המצוות בשמחה- "האבני נזר" הוסיף ואמר כי הוא ערב לכך שמי שיקיים את המצוות מתוך שמחה, לא תמוש השמחה מביתו, גם עקרת הבית וגם הבעל יזכו לברכה גדולה. הבדיחה היהודית מספרת על הנעליים שבאו ותבעו את ספרי התורה לדין תורה. אמרו הנעליים רבותי אנחנו יצאנו מהבטן של אותה אמא. אנחנו היינו תאומים למה על עור של הבהמה האחד כולם דורכים, ואת השני כולם מנשקים, מחבקים, עוטפים ומכבדים ושמים בארון הקודש? אומנם זו בדיחה, אבל לימוד מוסר גדול - העור הראשון כשהתחילו לדפוק עליו, צעק שאין לו כוח, ונשאר עור עבה. מה עושים מעור עבה? נעליים. לעומתו העור השני קיבל מכה, ועוד מכה ושתק עד שנעשה דק ועשו ממנו ספר תורה. היום כולם מנשקים אותו. מי שמוכן להרכין את הראש ולקבל עול מלכות שמים, לחיות עם הריבונו

ש לנו אפשרות להרוויח אוצרות" - בימים של ביעור החמץ, ושל

הכנות קדחתניות לחג המתקרב, יש לנו אפשרות להרוויח אוצרות. מצד אחד אנחנו יכולים לזכות למצוות גדולות ומרובות, ומצד שני בתקופה לחוצה זו אנחנו עלולים לעבור חס וחלילה עברות חמורות של הלבנת פנים, הונאה כעס ועוד. נעוץ ההבדל התהומי, בין מצוות ושכר טוב לבין עבירות ועונשים, שלא לדבר על האווירה הגרועה בבית והסבל של כולם, המבט האמיתי – הוא זה שיוצר את ההבדל. השל"ה הקדוש אומר, שמצוות ביעור חמץ נוהגת חודש לפני פסח, משמעות הדבר שמיום פורים בכל פרוסת לחם ובכל בייגלה ובורקס שאוכלים ניתן לקיים מצווה אם רק נכון.

חמץ יוצרים מלאך בשמים. אדם המגיע לביתו ואין לו כוח לנקות, אם בכל זאת יתגבר ויסייע בסבר פנים יפות ובהארת פנים, מכל שפשוף שלו נוצר מלאך טוב

כדאי לזכור את הדברים, ולא סתם ללעוס לבלוע אלא לכוון לקיים באכילה זו מצווה עשה של ביעור חמץ. מובא בשם הרוקח שכל שפשוף וקרצוף לשם ביעור

כמה משתלם להתגבר על עייפות ועל עצלות, כמה משמח לעזור בעבודות הפסח ולזכות לאוצרות אדירים

16

993 גיליון 19.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online