גיליון 993

אירועים יומן

ואולם צריך להתחזק, ולעשות רצון ה' גם כשקשה, אילו היו אומרים לנו, שהמציאו מכונה חדשה - שמכניסים בצד אחד שלה שטר של דולר ויוצאים מאה דולר, מי לא היה רץ לקנות ממכונת הפלאים ולהפוך למולטי מיליונר. אחי ורעי היקרים והמסולאים מפז, יש מכונה כזאת, איפה היא ומהי המכונה הזאת, חז"ל אמרו יפה פעם אחת בצער ממאה שלא בצער - אתה פגוע – תמחל, אתה עצוב – תשמח. אם תתגבר, תרוויח על אותה מצווה פי מאה - מאה הם עם ה חדות א ראשי תיבות של: איתנו, וידוע אימרא חסידית: מ לצחוק זו בריאות, לכעוס זו בחירה, לסלוח זו גדולה, לאהוב זו מתנה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך בשעה זו שאויבנו עומדים עלינו לכלותינו, התרופה הענקית היא זכור תזכור שלא אחד עמד עלינו חלילה כשאנו לא אחד, איש אחד בלב אחד- זו התחנת דלק שלהם להצליח. כשאנו מאוחדים בלב אחד נקי וטהור ומלמדים זכות

של עולם ללא תנאי ולקבל את הדין באהבה, הוא יזכה שינשקו אותו – לא מדובר דווקא על קבלת ייסורים באהבה, אלא גם על התאמצות מול הקשיים הקטנים של החיים, קשה למחול לזה שפגע בי, ראוי להשתמש בויטמין תי- תפילה. או ויטמין די – דיבור או ויטמין סי שזהו שימת לב, או בויטמין בי – שאי מוחל אוהב ומבער את החמץ .

כשאנו מאוחדים בלב אחד נקי וטהור ומלמדים זכות איש על רעהו, זה החוסן והטוהר וידינו לעולם תהיה על העליונה

איש על רעהו, זה החוסן והטוהר וידינו לעולם תהיה על העליונה. כנא' והיה כאשר ירים ידו משה וגבר ישראל תמיד נרים אחד את השני בהארת פנים, בפנים מאירות ומעל הכל - תן "חיוך"- זו השכינה. 26 מי שמחייך חי, לאחי ורעי בני עמי ולכל תושבי עירנו היקרה והנפלאה יהיה רצון שתזכו לאכול מהזבחים בשמחות ובדיצות ביידים מלאות מור ואהולות ופנים מאירות, פסח

כשר ושמח - זורח ופורח. בביניין אריאל, בבוא הגואל יגל יעקב, ישמח ישראל בהצלחת הרמת קרן ישראל וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון – החטופים והשבויים יוציאם מאפילה לאור גדול, כנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו ה' ניסים ונפלאות. אמן! באהבה גדולה ובברכת התורה, מאיר אבוחצירא ס"ט מך מכל הערכין, פהע"ק אשדוד יע"א.

08-8630630 77121

2161 1

17

993 גיליון 19.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online