גיליון 993

כולנו נערכים לפסח ♡- ב

לקראת החג נמשיך יחד לשמור על מודעות גבוהה לסביבה נקייה ומטופחת לאזור מגורינו. אנו מודים לכל אחת ואחד על שיתוף הפעולה למען אשדוד נקייה ויפה.

גזם, גרוטאות ופסולת מוצקה

ביעור חמץ אין להבעיר בפחי אשפה ובסמוך אליהם אלא רק בשטחים פתוחים או בכלי אצירה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד העירוני. לאחר ההבערה יש לכבות באמצעות מים ולהשגיח בכל מהלך הבעירה. לא לפנות את השאריות לפחי האשפה. יש לשרוף רק לחם ללא שקיות על מנת למנוע זיהום אוויר.

פסולת בנייה / שיפוצים

יש להוציא כבר בימים הקרובים במקומות המיועדים להם ובהתאם לימי ההוצאה ברבעי המגורים השונים: רבעים יום הוצאת גזם י"א, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ז ראשון א', י', י"ג, סיטי, מע"ר דרום שני ג', ד', ו', ט', מרינה, הקריה שלישי ב', ה', ז', ח' רביעי

אין להשליך פסולת בנייה ברשות הרבים אלא רק באתרים מורשים. לקבלת באלות ופינוי פסולת בנייה יש לפנות למינהלת הרובע. להזמנת באלות:

15.04.24 - ניתן להוציא עד ליום שני

לצורך שמירה על סביבת מגורים נקייה, יבוצע תגבור פינוי אשפה לקראת החג ולאחריו גם בשעות הלילה, תודה על ההבנה. חג שמח וכשר!

שעות ביממה! 24 - 106 המוקד העירוני לתרומה של חפצים לעמותות היכנסו לאתר העירייה >>

24

993 גיליון 19.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online