גיליון 993

לוח | המגזין

סיביר קירור

מערכות הקפאה, קירור ומיזוג אוויר לפרטים 052-6374776 אנדרי:

עורכי דין | המגזין

, אשדוד 104 , משרד 1 , קומה K-TOWER , בניין 18 שד׳ ירושלים 08-6223443 , פקס 08-6223442 טלפון

42

993 גיליון 19.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online