hebrew


שער
1

תוכן עניינים
2

פתיחה
3

אסטרטגיה
7

תכנון אסטרטגי: חזון מטרות ויעדים / רונית הד
8

כלים ליצירת שותפות / ד”ר דנה פרג ותמר אוברסקי
11

ניהול מאבקים וקמפיינים
16

כללי אצבע לבניית קמפיין / אבי דבוש
16

לובי - הצעות לסדר ושאילתות, מכתב לח”כ / שמוליק דוד
19

מדריך תקשורת / אילנית אלול, איילת דנון
33

כלים לכתיבה עיתונאית בשינוי חברתי
34

עקרונות בכתיבת מאמר דעה
40

נקודות בכתיבת מכתבים למערכת
43

הכנות לאירוע תקשורתי
44

כלים שיווקים
45

אסטרטגיה שיווקית / דני אברמוביץ
46

השתתפות בכנסים ואירועים מקצועיים
49

עקרונות במיתוג מאבקים / רוהן שניר
51

אסטרטגיה בפיתוח משאבים
56

משאבים למאבק / חמוטל גורי
57

גיוס כספים בקהילה
62

אינטרנט / מעין אלכסנדר ומעין גרבר
69

אקטיביזם ברשת
70

כלי עבודה
71

אנו כאן בשבילכם
77

הכשרות והשתלמויות בשתיל/ אורלי פלד
79

נספחים - תרגילים, רשימות:
81

1. אסטרטגיה
82

2. ניהול קמפיינים
91

3. מדריך תקשורת
93

4. אינטרנט
97

Made with FlippingBook Annual report