Nykøbing F. - Offentlige beskyttelsesrum, maj 1944

OFFENTLIGE TIL?LUGT SRtlt"' I NYK 'BIKG P .

1 .Andelsbanken 2 Middelbo-Outsen 3 Industribygningen

75 55

M «

»•

3 5 M go " 25 M 35

«

100

4 Landbostandens Sparekasse

60

«

H

5 Landmandsbanken

5o

6 østre Skole 7 Nørre Skole

kan for Tiden ikke benjttes. Pers* tidligere 25 Pera. W •» 40 ” *» n 4.0 n

50 50 60

8 Amtsvej’inapektørboligen 9 Nykøbing ?. Bryghus 10 i« lk ekond ens e r ingsfabrik en

100

11 Kom. Ejendom - Flj. Hammerlodden - Gaabensevej

75

12 Stiftstidende, østergade

30 40

13 Østre Alle 42

14 Købrn, Jantzen, Gedservej 48 60 15 Fabrikant 'Vinther, Grønsundsvej 90 55 16 \/ Bispegaarden 30 17 v/' Telefonselskabet , Nygade 70 18 T« irermeater Larsen, Slotsgade 57 50 19 ^ vejeriernes fællesindkøb. Jern- 100 banevej 20 Snedkermester Ludvlgeen, H j . af Vestensborg Alle og Nybrogade 21 y Langgade 3 4 22 Arbejdsgiverforeningens Boliger, *N«ckela.. nnsga4e 23 Viadukter und?r Højbroen ved GI. Xirkegaurd 50 40 65 30

I

i.

X

Ialt 1345 Per 30 ner

l u r v Æ R N S K O ^ r o r øden 10. j 1944 . I* • k * f h Politiass.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker