קטלוג נחושת

תיאור פריט

תמונה

קוד פריט

‎ חדש

' לט

סמ -11

נחושת סוטז 38*10

ARCOSTEEL HERITAGE

1/2

158-64762-38

‎ חדש

' סמ 6.3 ' ל 1/2

סוטז נחושת 30*9

ARCOSTEEL HERITAGE

233-64724-30

סוטז נחושת 28*8 ' סמ 5 ' ל 1/2 ARCOSTEEL HERITAGE

233-64717-28

נחושת סוטז ' + מכסה 5 ליטר 28 מ " ס 1/2 ARCOSTEEL HERITAGE ' סמ 1/4 ARCOSTEEL HERITAGE ' סמ 1/4 ARCOSTEEL HERITAGE נחושת מחבת הגשה 2 ידיות 26 מ " ס ARCOSTEEL HERITAGE 1/12 נחושת מחבת הגשה 2 ידיות 28 מ " ס 1/12 ARCOSTEEL HERITAGE נחושת מחבת הגשה 2 ידיות 36 מ " ס 1/2 ARCOSTEEL HERITAGE מחבת הגשה 2 ידיות נחושת 16 מחבת הגשה נחושת 20

17-48775-28

233-64731-16

233-64748-20

233-48867-26

233-48713-28

158-64755-36

נחושת סיר 22 מ " ס 3.9 ליטר + מכסה באריזה 1/4 ARCOSTEEL

233-34724-22

6 ליטר + מכסה

נחושת סיר 24 מ " ס

באריזה 1/4 ARCOSTEEL

233-34755-24

Made with FlippingBook Annual report