Kirkkolaiva nro 5/2018

TERVOLASSA DONKKIKSEEN!! Aika: 6.4. klo 18–20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 5 • 28.3.-18.4.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Kärsimys päättyy ylösnousemukseen n Jeesuksen kärsimystie saa pääsiäisen ta- pahtumissa päätöksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen myötä. KIIRASTORSTAI (29.3.) on Jeesuksen vii- meisen aterian, ehtoollisen asettamisen, sekä Jeesuksen vangitsemisen päivä. Kiirastorstain ehtoolliskirkon päätteeksi alttari yleensä riisutaan ja verhotaan pitkä- perjantaita varten mustaan. PITKÄPERJANTAI (30.3.), Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä, on kirkko- vuoden ainoa surujuhla. Sen raamatunteksteissä seurataan Golga- tan tapahtumia: Jeesus ristiinnaulitaan ja hän kuolee. Kärsimystie päättyy. Jeesuksen risti on kristitylle anteeksianta- muksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus kantoi ristille koko maailman synnin. Hän rakensi sovinnon tään pitkäperjantaina koruton sanajuma- lanpalvelus. Kellot ja urut vaikenevat. Alttari on vähäelei- nen ja liturginen väri on musta. Kukkia ei käytetä lukuun otta- matta viittä punaista ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä haavaa. Useissa kirkoissa on myös klo 15 Jeesuk- sen kuolinhetken hartaus. LANKALAUANTAI (31.3.) on seurakun- nissa vuoden hiljaisimpia päiviä. Pääsiäisen ilo alkaa usein lauantain myöhäisillan yö- messulla. PÄÄSIÄISPÄIVÄ (su 1.4.) on kristikun- nan tärkein ja vanhin juhla, jolloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta ja voittoa kuole- masta. Sen toivon sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta: Jeesuksen ylösnousemuksen myötä kuoleman kahle on murrettu. TOISENA PÄÄSIÄISPÄIVÄ (ma 2.4.) ol- laan Ylösnousseen seurassa muistellen Jee- suksenja opetuslasten kohtaamisia. Pääsiäisyönä alkanut pääsiäisviikko kestää seuraavaan lauantaihin. Kaikkiaan 50 päivää jatkuva pääsiäisaika päättyy helluntaihin (tä- nä vuonna 20.5.). Jumalan ja ihmisten välille ja avasi tien ikuiseen elämään. Kirkoissa viete-

Pääsiäinen antaa vahvan läsnäolon mahdollisuuden

Olivia, Emilia ja Luka ovat jo aloittaneet seurakunnan perhekerhossa tutustumisensa pääsiäisen tapoihin. Millai- nen heidän pääsiäisensä aikuisena on, sen aika näyttää. Jokainen sukupolvi on kuitenkin aina tuonut omat piir- tonsa pääsiäisen viettoon.

n Palmusunnuntaita edeltäneenä per- jantaina Kemin seurakuntakeskuksen perhekerhossa vietettiin taaperojen kes- kipäivän ruokahetkeä. Olivia ja Emilia, molemmat puolentoista vuoden iän saa- vuttaneina, tarkkailivat aikuisten puuhia. Yksityistä kuukautta täyttänyt Luka sen sijaan keskittyi kaikella tarmollaan ruo- kaansa. Keltainen narsissikimppu koristi pöy- dän päätä. Sama juhlan väri heijastui pöydälle askarrelluista töyhtöpäisistä ”tipuista” viestittäen pääsiäisen saapu- misesta. Lapsikolmikolle pääsiäinen on vielä tuntematon, mutta lasten vanhem- mille sillä on merkityksensä. Ville, Noora ja Kaisa kertoivat, että pääsiäisen valmistelut olivat jo kodeissa- kin alkaneet perinteisin askarein. Puput ja tiput ovat saaneet muotonsa, munat

suhdetta, on kotonaolo laajentanut ym- märrystä äidin tekemän kotityön osalta.

odottavat maalausta, ja raeruoho kurot- taa kohti valoa. Nuorille lapsiperheille pääsiäinen merkitsee yhdessäoloa ja su- kulaisten tapaamista. Saadaan vieraita tai käydään kylässä. Sukupolvet luovat tapansa Nämä vanhemmat kokevat, että pää- siäinen on ihmisten arjessa muuttunut. Kaukana ovat isovanhempien lapsuuden- muistojen ajat, jolloin pääsiäisenä ei oi- keastaan saanut tehdä mitään kivaa. Totta on myös, että länsimainen kulttuuri on osaltaan vuosisatojen saatossa hämärtänyt pääsiäisen kristillistä sanomaa. Kukin su- kupolvi luo kuitenkin omat tapansa. Ville kertoi viettäneensä isyyslomaa, jonka hän on kokenut laatuajaksi. Sen lisäksi, että loma on vahvistanut isä-tytär

Kerhot opettavat ja välittävät Seurakunnan perhe- ja lapsikerhot ovat avainasemassa kristillisen perinnön vä- littämisessä jo lapsen varhaisessa lapsuu- dessa. Vaikka varsinainen tietoja ja taitoja kartuttava toiminta alkaa vasta kolmi- vuotiaiden tasolta, ohjataan jokaisen ker- hopäivän hartaushetkessä pienimmätkin kerholaiset rukouksen maailmaan. Uskon- toaiheisten pienten tapahtumien luominen ja yhdessä kokeminen antavat lapselle mahdollisuuden ihmetellä ja kysyä. Las- tenohjaaja Anne-Maria Järvenpää kertoo, että seurakunnan kerhoissa esimerkiksi pääsiäistä vaalitaan kullekin ikäluokalle sopivin tavoin. (PV)

ROVASTIKUNNAN NÄKÖVAMMAISTEN KIRKKOPÄIVÄ TIISTAINA 24.4. KLO 10.30-14 Keminmaassa, Lautiosaaren seurakuntatalolla (Killisentie 2)

Kemi-Tornion rovastikunnan L Ä H E T Y S P Y H Ä 15.4. Torniossa Aloitamme lähetyspyhän messulla, joka pidetään Alatornion kirkossa klo 10. Jumalanpalveluksessa saarnaa Juha Saari ja avustaa Mauri Laakso.

Messun jälkeen lounas ja lähetystilaisuus Parasniemen seurakuntatalolla, mukana mm Kansainvälisen työn hiippa- kuntasihteeri Matti Laurila sekä rovasti lähetystyöntekijä Juha Saari, joka toimii koulutustehtävissä Inkerin kirkossa. Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 6.4. mennessä seuraavasti: Keminmaan, Tornion ja Kemin seurakunta: lähetyssihteeri Arja Heikkinen, p. 040 5723165 Ylitornion seurakunta: lähetyssihteeri Jaana Fiva, p. 040 7718257. Pellon, Simon ja Tervolan seurakunta: ota yhteys seurakuntasi kirkkoherranvirastoon

Ohjelmassa ehtoollishartaus, lounas, kahvit, päivätilaisuus, jossa eväitä arjessa selviytymiseen, runoja ja liikuntaa. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 18.4. mennessä oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle: Simo Riitta-Liisa Palovaara 040-3580790 Tervola Ritva Lampela 050-4370004 Kemi Johanna Muukkonen 040-7479864 Tornio Toini Pieskä 040-5930760 Ylitornio Ritva Eronen 040-8319022 Pello Riikka Gammelin 040-5628321 Keminmaa Veli-Matti Voutilainen 040-540 6807

Kirkkopäivän ruokamaksu 10 euroa. Tervetuloa viettämään yhteistä kevätpäivää!

TERVETULOA!

Tornion seurakunta/ Lähetystyö

Made with FlippingBook Learn more on our blog