Kirkkolaiva nro 5/2018

7

DIAKONIA Diakonissa lomalla 13.4. asti.

RAAMATTUPIIRI maanantaisin klo 18 srk-ko- dilla, seuraavan kerran 9.4. MIESTENPIIRI joka toinen viikko klo 17 Kirkkoherranviraston alaker- rassa seur. kerran pe 6.4. PÄIVÄKERHO Päiväkerholaiset ovat iäl- tään 3-5 –vuotiaita, yhden kerhokerran pituus on kaksi tuntia. Kerhokerta rakentuu vapaasta ja ohjatusta leikis- tä, laulusta, kädentaidoista, liikunnasta ja hartaudesta. Päiväkerho kokoontuu tors- taisin klo 9-11 seurakuntako- dilla. Päiväkerhoa pitää per- hetyöntekijä Minna Juvani. p. 040 5219 427 PERHEKERHOT Tenavatupa: Kaikille perheil- le avointa toimintaa tiistaisin klo 9-14 osoitteessa Alkku- lanraitti 97 (kierrätyskes- kuksen eteläpääty). Tena- vatuvalla on mahdollisuus tavata muita perheitä, tou- huta ja leikkiä yhdessä tai vain hengähtää kahvikupin ääressä keskustellen. Välillä toteutetaan myös teema- ja puuhapäiviä ja kutsutaanTe- navatuvalle vierailijoita Raanujärven perhekerho kokoontuu koululla joka toi- nen torstai Klo 17.00-19.00. Kerhossa leikitään ja askar- rellaan, vaihdetaan kuulumi- sia ja ollaan yhdessä. Omat eväät mukaan jos haluaa evästellä kerhossa. RIPPIKOULU ja ISOISKOULUTUS Yhdyshenkilö Ilkka Korva p. 040 522 6835 LÄHETYSTYÖ Lahetystyon yhdyshenkilo- na Ylitorniolla toimii Jaana Fiva. Lahetysiltojen pitami- sesta voi sopia joko Mat- ti Salmisen 040 550 8246 tai Jaana Fivan kanssa 040 7718257. Seurakunnan nimikko- lahettien tukeminen: Ylitornion seurakunnassa nimikkolahettien tuki oh- jataan suoraan lahettaville seuroille seurakuntaviitteel- la. Viitteet ja tilit ovat seu- raavat: Senegalin lukutaito ja kirjalli- suustyö, Kiinan kirkon diako- niatyö, Teija Lievonen Ango- lassa, Suomen Lähetysseu- ra, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kansanlahetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlahe- tys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Tutustu tarkemmin! Lahetysseuran tyoalueuuti- set verkossa www.mission. fi. Maria ja Mikko Vuor- man kuulumiset reaaliai- kaisesti blogissa /vuormat. blogspot.fi/.

Tervola

PÄIVÄKERHOTYÖ: Kerhot 3-6-vuotiaille: Keskiviikkoisin klo 9.30- 11.30 ja 12.30-14.30 Srk-kes- kuksessa, Kirkkokuja 4 Uusia lapsia otetaan kerhoi- hin koko kauden ajan! Avoin päiväkerho Torstai- sin klo 10.15-12, Srk-kes- kuksessa. Avoimeen päivä- kerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa, yli 3-v. voivat osal- listua myös yksikseen . Osa kerho-ohjelmasta on kaikil- le yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus vir- kistyä keskenään kerhohuo- neen viereisessä huoneessa. VARHAISNUORTEN KERHOT: Torstaisin Donkkis-kerho 0-3luokkalaisille seurakun- takeskuksessa klo 15–16. Ohjaajina Sanni ja Piipi. VARHAISNUORISO- TYÖ: Pe 6.4. DONKKIS BIG NIGHT seurakuntakeskuk- sessa klo 18-20 NUORISOTYÖ: PerjantaiBreikki parittomi- en viikkojen perjantaina klo 18. (30.3.jne) Nuorille rentoa yhdessäoloa ja tekemistä Sa- nan äärellä ja hyvässä seu- rassa (kun sinäkin olet siel- lä:)). Martta Holma ja Salla Mäkinen DIAKONIATYÖ: Ma 9.4. klo 18-19 Iltavisiit- ti , Seurakuntakeskuksessa. Yhteinen iltahetki kehitys- vammaisille. Mukana illassa diakonissa Ritva. Ke 11.4 . Virsilauluilta Yh- teisvastuun hyväksi Irma Hemmingillä klo 18. (Aseve- litie 4) Ti 24.4. Rovastikunnan näkövammaisten kirkko- päivä Keminmaassa. Tied. ja ilmoittautuminen diako- niatoimistoon Ritvalle 18.4. mennessä. P. 050-437 0004. Diakoniatyöntekijän ko- tikäyntipyynnöt voitte ilmoittaa puhelimitse, dia- konissa Ritva Lampela puh. 050 437 0004. KIRKKOMUSIIKKI- TYÖ: Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16. Ke 11.4 . Virsilauluilta Yh- teisvastuun hyväksi Hem- mingillä klo 18. (Asevelitie 4) Kirpputori avoinna ma, ke ja pe klo 11-17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituksia. Myös nouto on mahdollista. Mahdolliset tied. kirpputorivastaavan numerosta 050 437 0011 (huhtikuussa Eeva Hiltunen, toukokuussa Anita Oinas) TOIMITUKSET: Kuollut: Anja Inkeri Niemelä 93v, Sulo Antero Sanaksen- aho 82v, Väinö Kalevi Hast 80v, Juha Tuomas Kähkönen 66v. SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:

Simo

Ylitornio

MUSIIKKI: Naiskuoro Amoroso ko- koontuu harjoituksiin tors- taisin klo 18.15 Aseman seu- rakuntakeskuksella. VARHAISNUORISO- TYÖ: Klubbari: 1-6 – luokkalaisille suunnat- tu avoimien ovien iltapäi- väkerho, Klubbari Aseman seurakuntakeskuksessa klo 13 – 15. ti 10.4, to 12.4, ti 17.4, to 19.4, ti 24.4, to 26.4, ti 15.5. ja to 17.5. Tervetuloa mukaan! Tiedus- telut p. 040 3580690 / Virpi Tule mukaan leireille ja toi- mita vapaamuotoinen ha- kemus 9.4. mennessä kirk- koherranvirastoon, osoit- teeseen Simon seurakunta/ Virpi Rajaniemi, Simontie 6, 95200 SIMO tai lähetä säh- köpostitse osoitteeseen vir- pi.rajaniemi@evl.fi. Tiedustelut p. 040 3580690 / nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemi Leirit ja päiväkoulu järjeste- tään seuraavasti: Leiririppikoulu Pikku-Syöt- teellä 4.6.–8.6., harjoitukset 9.6. ja konfirmaatio 10.6. (7pv) 7-10 -vuotiaiden päiväleiri Aseman srk-keskuksessa 11- 12.6. (2pv) 10-14 -vuotiaiden Aseman srk-keskuksessa 13-14.6. (2pv) RAUHANYHDISTYS: Su 8.4. klo 17 seurat s rk-keskuksessa, puhujina Olli-Matti Tervaniemi ja Erk- ki Vähäsöyrinki. TOIMITUKSET: Kuollut: Jaakko Johannes Matala 88v Kastettu: Eevi Maria Inkeri Laine Kesän 2018 leireille haetaan isosia! Kirkkoheranvirasto suljettu ti 3.4.-pe 6.4. ja ma 23.4.-ma 30.4. Lisätietoja ohjelmista ja tapahtumista Simon seura- kunnan nettisivuilta www. simonseurakunta.fi. Rippi- koululaisille linkki seura- kunnan rippikoulusivuille etusivulla, jossa mm. tulevat opetusjumalanpalvelukset ja ajankohtaista asiaa.

• www.ylitornionseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 521 9384

• www.tervolanseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 050 437 0000

• www.simonseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 351 1990

KOTIKIRKKO KUTSUU

JUMALAN- PALVELUKSET

JUMALAN- PALVELUKSET

Live Messu Netin välityksel- lä Ylitornion kirkosta www. ylitornionseurakunta.fi To 29.3. klo 10 Kehitysvam- maisten pääsiäiskirkko Yli- tornion kirkossa klo 18 Kiirastorstain messu Ylitornion ja Meltosjärven kirkoissa Pe 30.3. klo 10.30 Pitkäper- jantain jumalanpalvelus Yli- tornion kirkossa Su 1.4. klo 10.30 Pääsiäis- messu Ylitornion kirkossa Su 2.4. klo 9.40 Pääsiäishar- taus AIniovaaran hiihtokes- kuksessa klo 18 Pääsiäismessu Mel- tosjärven kirkossa Su 8.4. klo 10.30 Messu Yli- tornion kirkossa Su 15.4. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa To 19.4. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ylitornion kirkossa Su 22.4. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa Ke 4.4. klo 18 Musiikkitilai- suus Meltosjärven kirkolla, Matti Lipponen To 5.4. klo 14 Yhteisteisvas- tuutilaisuus Kaulirannanmo- nitoimitalolla Su 15.4. Rovastikunnan lä- hetyspyhä Torniossa, kts, ro- vastikunnan yhteinen ilmoi- tus etusivulla. klo 13 Pessalompolon kinke- rit Unholassa klo 18 Kainuunkylän kinkerit Helena ja Samuli Harjuvaa- ralla Ma 16.4. klo 18.30 Lähetysil- ta ”Raamattu rakkaaksi”. Seu- rakuntakodilla, Raimo Kittilä Ti 17.4. klo 13 Meltosjärven tiistaikerho kirkolla Su 22.4. klo 12 Rauhan Sa- nan seurat seurakuntakodil- la, Matti Rahja, Jaakko Rahja kes- kiviikkoisin: - Ylitornion mieslaulajat klo 10-12, joka viikko seurakuntakodilla - Seurakuntakuoro klo 17- 18.30 joka viikko kirkossa - Kirkkokuoro klo 18.30-20 joka viikko kirkossa KUOROTOIMINTA Kuoroharjoitukset KOTIKIRKKO KUTSUUMUIHIN TILAISUUKSIIN

TOISTUVAT TILAISUUDET: Hartaus Vuodeosastolla keskiviikkoisin klo 14 Eläkeläisten kerho seura- kuntakeskuksessa parittomi- en viikkojen torstaina klo 11 (29.3. jne.) Eläkeläisten kerho Peuran koululla parillisten viikkojen torstaina klo 10.45. (5.4. jne.) MUUT TILAISUUDET: Su 1.4. Pääsiäisseurat seu- rakuntakeskuksessa klo 15. Runsaasti musiikkia ja sanaa Kristuksen ylösnousemisen riemusta. Heikki tarjoaa kah- vit 25-vuotisen kirkkoherra- taipaleen merkeissä. Ma 2.4. Seurakuntailta Koi- vussa Martti Ryynäsellä klo 18. (Rannantie 163) Ti 3.4. Veteraanien hengel- linen tilaisuus seurakunta- keskuksessa klo 11.30. Ke 4.4. Naistenilta srk-kes- kuksessa klo 18-19.30. Ai- heena: Uskon elämässä kas- vaminen, alustaa Laura Kal- latsa. Illassa mukana diako- nissa Ritva. Iltapala tarjoilu. Seuraava ilta ke 25.4. klo 18- 19.30, tulossa myös Naisten iltapäivä la 12.5. klo 13-16. Su 15.4. Seurakuntailta Louella Alli Nikupeterillä klo 18. (Louesaarentie 18) Su 8.4. Messu Seurakun- takeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkangas. Su 15.4. Messu Seurakun- takeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma. Ke 28.3. Lasten Pääsiäis- kirkko Seurakuntakeskuk- sen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkangas. Kiirastorstaina 29.3. viik- komessu Vanhassa kir- kossa klo 18, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vä- häkangas. Pitkänperjantain 30.3. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kant- torina Sari Vähäkangas. Jeesuksen kuolinhetken hartaus Vanhassa kirkossa klo 15, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas. 1. Pääsiäispäivän 1.4. Konfirmaatiomessu Seu- rakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kal- latsa, kanttorina Sari Vähä- kangas. 2. Pääsiäispäivän 2.4. Perhekirkko Seurakunta- keskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, kant- torina Martta Holma.

Kiirastorstai 29.3. klo 18 messu Aseman srk-kes- kuksessa, Matti Hyttinen ja Tiina Tuomikoski. Pitkäperjantai 30.3 . klo 11 sanajumalanpalve- lus kirkossa, Matti Hytti- nen ja .Tiina Tuomikoski. Pääsiäispäivä 1.4. klo 11 messu Aseman srk-kes- kuksessa, Matti Hyttinen ja Tiina Tuomikoski. 2. pääsiäispäivä 2.4. klo 11 sanajumalanpalve- lus kirkossa, Matti Hytti- nen ja Tiina Tuomikoski. Su 8.4. klo 11 sanaju- malanpalvelus Aseman srk-keskuksessa, Matti Hyttinen ja Raija Pilto. Su 8.4. klo 14 kyläkirk- ko sanajumalanpalvelus Ylikärpän koululla, Matti Hyttinen ja Raija Pilto. Su 8.4. klo 16 kyläkirkko sanajumalanpalvelus Ala- niemen kylätalolla, Matti Hyttinen ja Raija Pilto. Su 15.4. klo 11 messu kirkossa, Matti Hyttinen ja Raija Pilto. VIIKOTAPAHTUMAT: Ke 4.4. klo 10.30 ehtoollishartaus Kiikanpalossa, Matti Hytti- nen ja Raija Pilto. klo 13.30 hartaus Hoivako- dilla, Matti Hyttinen ja Raija Pilto. Ke 11.4 . klo 11 Eläkeliiton lauluker- ho Aseman srk-keskuksessa. klo 18 l ähetysilta Aseman srk-keskuksessa (huom ai- ka!). Vierailijana Suomen Lähe- tysseuran seurakuntayhte- yksien koordinaattori Juha Taanila. Ke 18.4. klo 11 Työttömien ja eläkeläisten ruokailu ( a3 €) seurakuntakeskuk- sessa. Päivä jatkuu klo 12-13 Seurakuntakerholla. Kerho- vieraamme Inkeri Lammas- saari kertoo Sakari Tobeliuk- sen värikkäästä elämästä. Mukana myös työntekijät ja kerhon on lopuksi arvonta.

TO 5.4. KLO 14.00 YHTEISVASTUUTILAISUUS Kaulinrannan monitoimitalolla. Ohjelmassa päiväkahvit, keräysteeman esittelyä, yhteislaulua uudesta virsikirjan lisävihkosta ja myyntituotteita/arpajaiset. Hartauden pitää Jouni Parviainen. Mukana myös Ritva Eronen. Olet tervetullut!

PE 6.4. YHTEISVASTUU-LIPASKERÄYS Ylitornion ruokakau- poissa. Tässä helppo tapa auttaa ruokaa vailla olevia. Osal- listu lahjoittamalla tai tule mukaan kerääjäksi. Keräämme pareittain. Ilmoittaudu Ritva Eroselle p. 040-8319022.

Made with <A HREF="https://blog.flippingbook.com/" TITLE="">FlippingBook</A> Learn more on our blog