PURE Essential Oil FAQs - PL

PURE OLEJKI ETERYCZNE „PURE ESSENTIAL OILS“

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym są olejki eteryczne? Olejki eteryczne są po prostu skoncentrowaną formą olejków wys- tępujących naturalnie w kwiatach, liściach, łodygach, nasionach i innych częściach roślin. Podczas procesu ekstrakcji olejki zachowują charakterystyczny zapach — esencję — rośliny. Olejków używa- no od tysięcy lat w różnych kulturach na całym świecie z uwagi na ich przyjemne, intensywne zapachy i często bardzo silne korzystne właściwości. Czy PURE Olejki eteryczne Melaleuca są olejkami „klasy leczniczej”? Gdyby pojęcia „klasa lecznicza” lub „klasa lecznicza potwierdzona certyfikatem” były oficjalnymi, uznanymi w branży kategoriami olejków eterycznych, PURE Olejki eteryczne z pewnością byłyby tak sklasyfikowane. Są to jednak wyłącznie określenia marketingowe używane przez niektórych producentów olejków eterycznych. Standardy testów skutkujących przyznaniem określenia „klasa lecznicza” oraz „klasa lecznicza potwierdzona certyfikatem” są definiowane przez te same firmy, które stworzyły te określenia — nie stoją za nimi żadne certyfikaty mające rzeczywistą wartość. Te wymyślone określenia są często definiowane w rozbieżny sposób. W niektórych przypadkach określenie „klasa lecznicza” oznacza przeprowadzenie dwóch badań jakości, podczas gdy w innych źródłach wymienia się nawet siedem badań. Nie istnieje obecnie żaden organ nadzorczy wydający certyfikaty dotyczące metod wytwarzania i jakości olejków eterycznych. Nie ma też ustandaryzowanego systemu ich klasyfikacji. Uważamy, że posługiwanie się określeniami sugerującymi istnienie takiego systemu wprowadza w błąd. Wobec braku centralnego organu wydającego certyfikaty, aby uzyskać rzetelne specyfikacje dotyczące jakości wielu olejków eterycznych, zwracamy się do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz francuskiej organizacji Association Française de Normalisation (AFNOR). Jeśli normy opracowane przez organizację ISO lub AFNOR nie są dostępne, porównujemy właściwości naszych olejków z historycznymi danymi badań ekspertów w dziedzinie olejków eterycznych, aby mieć pewność, że PURE Olejki eteryczne odznaczają się zawsze jak najwyższym stopniem czystości i jakości. Jakie badania prowadzi Melaleuca, aby upewnić się, że PURE Olejki eteryczne są jak najwyższej jakości? PURE Olejki eteryczne są olejkami najwyższej możliwej jakości. Każdy z nich jest 100-procentowo czystym olejkiem, ekstrahowanym bezpośrednio z roślinnego źródła, niezawierającym ŻADNYCH syntetycznych dodatków ani zanieczyszczeń. Nasze olejki spełniają surowe normy jakościowe i są poddawane szeregowi badań dotyczących jakości:

• badaniom GCMS (chromatografii gazowej / spektrometrii masowej); • badaniom chiralności; • badaniom na obecność metali ciężkich, pestycydów i herbicydów; • badaniom organoleptycznym; • badaniom skręcalności optycznej i współczynnika załamania światła;

• badaniom ciężaru właściwego; • badaniom mikrobiologicznym.

Czy PURE Olejki eteryczne Melaleuca są olejkami spożywczymi?

Niektóre olejki eteryczne są dopuszczone do użytku jako aromaty spożywcze. Należy do nich większość produktów PURE Olejki eteryczne Melaleuca. Amerykańska Agencja Żywności i Leków Food and Drug Administration (FDA) prowadzi listę olejków eterycznych i naturalnych ekstraktów sklasyfikowanych jako GRAS („generally recognised as safe” czyli uznane ogólnie za bezpieczne) i dopuszczonych do użytku w produktach spożywczych w bardzo niewielkiej ilości, wyłącznie jako aromat. Podobna lista aromatów spożywczych jest również prowadzona przez stowarzyszenie The Flavor & Extract Manufacturers Association (FEMA, stowarzyszenie producentów aromatów i ekstraktów). Oznaczenie dopuszczenia do użytku jako aromaty spożywcze (GRAS lub FEMA) NIE stanowi jednak standardu ani uzasadnienia dla stosowania olejków eterycznych wewnętrznie do celów leczniczych i nie powinno być tak traktowane. Czy olejki eteryczne można spożywać? Wewnętrzne stosowanie olejków eterycznych powinno przebiegać wyłącznie pod nadzorem pracownika służby zdrowia. Wszystkie PURE Olejki eteryczne są oznaczone jako przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. To zalecenie w żadnym stopniu nie odnosi się do jakości produktów PUREOlejki eteryczne Melaleuca.Jest natomiast zgodne zwytycznymi profesjonalnych organizacji zajmujących się aromaterapią oraz niezależnych ekspertów branżowych specjalizujących się w kwestiach bezpieczeństwa stosowania olejków eterycznych. Istnieje kilka firm, które wysuwają niebezpieczne tezy, że nierozcieńczone olejki eteryczne nadają się do spożycia. Praktyka swobodnego rekomendowania spożycia olejków eterycznych jest oznaką beztroski i braku odpowiedzialności. Olejki eteryczne zawierają wysoko skoncentrowane, silne związki, które — gdy są stosowane w niewłaściwy sposób — mogą prowadzić do urazów ciała i długotrwałych szkodliwych skutków dla zdrowia.

1

EU.MELALEUCA.COM

Made with FlippingBook flipbook maker