Elizlabs 2021

Ми робимо школу улюбленим мiсцем дiтей!

Завданням нашої компанії Elizlabs є професійний підбір обладнання для закладів освіти, а тому ви легко та зручно зможете придбати оснащення. Починаючи з 2016 року ми співпрацюємо з державними та приватними навчальними закла - дами (школами, дошкільними, спеціалізованими закладами, навчально-реабілітаційними центрами, ВУЗами, тощо). Широкий асортимент товарів забезпечує високу якість навчального процесу для: • природничо-математичних предметів (фізики, хімії, біології, географії, математики); • гуманітарних предметів (української та іноземних мов, літератури); • початкової школи та дитячих садків; • кабінетів трудового навчання, Захисту Вітчизни, музики; • STEM. Інклюзивне обладнання є важливою частиною навчального процесу для дітей з особливи - ми освітніми потребами. Окремий розділ нашого каталогу містить товари для корекції психофізично - го та емоційного розвитку учнів. Весь асортимент продукції Elizlabs відповідає вимогам нормативних документів МОН. Наша компанія співпрацює з “Українським інститутом розвитку освіти” та обласни - ми інститутами підвищення кваліфікації викладачів, тому ми постійно стежимо за змінами і адаптуємо обладнання відповідно до діючих вимог. Ви можете бути впевнені у якості та актуальності продукції. Якщо ви хочете створити повноцінний навчальний кабінет, зручне та ефективне середо - вище для дітей, тоді найкращим вибором стане інтерактивне, комп’ютерне та цифрове обладнання, стенди, меблі, дидактичні та друковані матеріали, які представлені у каталозі та на сайті. Наші клієнти завжди отримують кваліфіковану та своєчасну консультацію від фахівців, необхідні сертифікати якості, методичне забезпечення та вигідні умови доставки товарів. Вчителі отримають чудові інструменти для того, що розкрити потенціал дітей та заохотити кожного до навчання. Гарантуємо, що наша продукція підвищить якість навчання у вашому закладі освіти!

Вперед до нових знань та перемог разом з Elizlabs!

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

4

АРТ. 69225

АРТ. 69226

КОМПЛЕКТ НАБОРІВ КАРТОК З НАВЧАН - НЯ ГРАМОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Використовується як демонстраційний та роздатковий матеріал у мовно-літературній освітній галузі в початкових класах. Склад: • зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту (великих і малих) та розділових знаків; • картки демонстраційні з сюжетними малюнками до кожної літери українського алфавіту; • робочі картки з контурним зображенням сюжетних картинок, призначені для копіювання вчителем; • каса букв на магнітній основі; • набір графічного позначення одиниць мовлення (звуків) на магнітній основі; • набір знаків пунктуації та графічного позначення наголосу.

НАОЧНО-ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Невід’ємною допомогою учителю при навчанні іноземної мови буде демонстраційний та роздатковий матеріал – ос- новний компонент навчально-методичного комплексу для початкових класів.

1 480 грн

АРТ. 90333

КАЛЕНДАР (НА МАГНІТНІЙ ОСНОВІ, МОВА АНГЛІЙСЬКА)

Магнітний календар вико- ристовується в якості де- монстраційного матеріалу під час вивчення англій- ської мови в початкових класах. До складу входить: 74 елементи на магнітній основі для вивчення дат, днів тижня, пір року, міся- ців, років, погодних явищ та видів діяльності. Стріл- ки годинника – рухомі.

2 130 грн

АРТ. 90891

КАЛЕНДАР (НА МАГНІТНІЙ ОСНОВІ, МОВА УКРАЇНСЬКА) Магнітний календар використовується в якості демон- страційного матеріалу та призначений для отримання необхідних знань, розширення та уточнення уявлень про взаємозв’язок явищ природи і погоди, розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, мислення, збагачення словникового запасу дитини та розвитку зв’язного мов- лення, підвищення загального інтелектуального рівня.

800 грн

АРТ. 90978

календар на Магнітний основі (мова німецька)

Магнітний календар використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення німецької мови в початкових класах. Стрілки годинника – рухомі.Виготовлений з нетоксичного високоякісного пластику. Розмір: 61 х 61 х 0,2 см. До складу входить: • магнітний календар - 1 од.; • елементи на магнітній основі для вивчення дат, днів тижня, пір року, місяців, років, погодних явищ та видів діяльності - не менше 74 од.

800 грн

800 грн

початкова школа

5

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 69304

АРТ. 69007

ВІЯЛО ЛІТЕР (МОВА УКРАЇНСЬКА)

НАБІР ЛІЧИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ Д.КЮЇЗЕНЕРА (НАБІР ДЛЯ УЧНІВ)

Використовується в якості роздаткового матеріалу під час вивчення української мови в початкових класах. За допомогою цього матеріалу діти в ігровій формі вивча- ють літери та склади, навчаються читати.

Навчальний комплект допоможе вчителю в ігровій формі ознайоми- ти дітей з числами, навчити рахунку і виміру. Результатом занять стане усвідомлене визначення дробів, ро- зуміння суті віднімання і додавання, множення та ділення. Виконання різноманітних завдань за допомогою навчального комплекту та кольорових рахункових паличок сприяє розвитку дрібної моторики, уяви, творчих здібностей, формує просторові уявлення дітей, стимулює прояв самостійності і завзятості при виконанні завдань.

25 грн

1 860 грн

АРТ. 69305

НАБІР «КАСА БУКВ І СКЛАДІВ, ЦИФР ТА ЛІЧИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ» Посібник для навчання дітей рахунку і читан- ню «Каса букв і складів, цифр та лічильного матеріалу» зацікавить будь-якого учня, адже в ньому передбачено навчання читання та математики в формі гри.

АРТ. 69008

НАБІР РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ З. ДЬЄНЕША (НАБІР ДЛЯ УЧНІВ)

Найбільш ефективний та унікальний за своїми розвиваючими можливостями ди- дактичний матеріал, що дозволяє успіш- но реалізувати завдання пізнавального розвитку дітей. Діти наочно знайомляться з формою, кольором, товщиною і розміром об’єктів, з математичними уявленнями та початковими знаннями з інформатики. Ігри з блоками розвивають логічне мислення (аналіз, порівняння, класифікація, кодування та декодування), творчі здібності, сприйнят- тя, пам’ять, увагу і уяву.

90 грн

1 760 грн

АРТ. 69006

АРТ. 69009

НАБІР ЛІЧИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ Д.КЮЇЗЕНЕРА (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

НАБІР РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ З. ДЬЄНЕША (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

Дидактичний матеріал розроблено за освітньою технологією «кольрові палички Кюїзенера». Комплект містить демонстраційний матеріал та методичні рекомендації щодо використання даної методики у математичній освітній галузі, надана загальна харак- теристика системи ігор та вправ, які спрямовані на формування у здобувачів освіти математичної компетентності за змістовими лініями: «Лічба»,

У даному дидактичному матеріалі представлена характеристика блоків Дьєнеша, показано використання логічних блоків з метою розвит- ку логіко-математичних уявлень у дітей, надана загальна характеристика системи ігор та вправ, які спрямовані на розвиток логічного мислення та методичні рекомендації щодо організації ігрової діяльності з блоками та з картками-символами.

«Числа. Дії з числа- ми», «Вимірювання величин», «Про- сторові відношен- ня. Геометричні фігури», «Робота з даними».

1 720 грн

1 590 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

6

АРТ. 69231

АРТ. 69233

НАБІР ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

НАБІР ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

Використовується в кабі- неті математики загаль- ноосвітнього навчального закладу. Комплект містить 12 основних геометричних тіл, що виготовлені з про- зорого міцного пластику. Набір має спеціальну пластикову підставку з прозорою кришкою для демонстрації набору та його зберігання.

Набір містить 9 основних геометричних тіл та фігур, що ви- готовлені з натурального дерева. Використовується в якості роздаткового матеріалу під час вивчення математики в почат-

кових класах. Розміри тіл: куля, куб – не менше ніж 6 см , прямокутний паралелепіпед, конус, циліндр – не менше ніж 12 см. Загальна вага

0,6 кг.

420 грн

710 грн

АРТ. 69308

АРТ. 69228

ВІЯЛО КОЛЬОРІВ І ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ КЛАСУ

Навчальний посібник використовуєть- ся у якості роздаткового матеріалу для школярів початкових класів. З однієї сторони віяла зображені геометричні фігури у кількості 10 одиниць, а з іншої – 10 кольорів.

Використовується в кабінетах математики та початкової школи загальноосвітнього навчального закладу. Інструменти виго- товлені з міцної пластмаси. Поставляється у спеціальній сумці для зберігання. Набір складається з: • метр демонстраційний • трикутник демонстраційний (45º, 45º) • трикутник демонстраційний (30º, 60º) • циркуль демонстраційний • транспортир демонстраційний.

АРТ 69045 25 грн

ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА З РОЗГОРТКОЮ

Набір прозорих геометричних фігур з розгорткою використовується в кабінеті математики загальноосвітнього навчального закладу. Набір містить 8 геометричних фігур виготовлених з міцного прозорого пластику. В середині кожної фігури розміщуєтся пло- щинна геометрична розгортка данної фігури, що виготовлена з кольорового пластику. Для демонстрації розгортки кожної фігури її мож- на дістати та розгорнути на площині.

1790 грн

2 760 грн

АРТ. 90164

КАСА ЦИФР І ЛІЧИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА МАГНІТНОМУ КРІПЛЕННІ (140 ЕЛЕМЕНТІВ) Наочно-дидактичний набір використовується в якості як демонстра- ційного так і роздаткового матеріалу під час вивчення математики в початкових класах. Набір містить лічильний матеріал у вигляді фруктів, тварин, предметів, цифр та математичних знаків – загальною кількістю 140 одиниць. Всі деталі виготовлені з поліпропілену.

2 500 грн

початкова школа

7

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 90928

АРТ. 90381

МОДЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МЕХАНІЧ - НОГО ГОДИННИКА (24 ГОДИНИ, ГОДИН - НА, ХВИЛИННА, СЕКУНДНА СТРІЛКИ)

НАБІР МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЧНИХ ГОДИН - НИКІВ (1 + 24) Міцні ламіновані годинники для навчання завжди готові до повторного використання, бо маркерні написи на місці цифрово- го вказівника стираються легко. Оснащені рухомим механізмом кольорових стрілок для виділення хвилинної та годинної стрілки допоможуть вивчити все про час.

Використовується в початкових класах у рамках змістової лінії «Вимірювання вели- чин», має три рухомі стрілки (годинна, хви- линна та секундна), рух яких взаємопов’я- заний. Ціна поділки шкали циферблата – 1 хв.

930 грн АРТ. 91080

1 560 грн

АРТ. 90154

Демонстраційний аналогово-цифровий годинник

НАБІР «ОДИНИЦІ ОБ’ЄМУ. ДЕЦИМЕТР КУБІЧНИЙ»

Використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення математики в початкових класах. Модель призначена для демонстрації понятть «одиниці об’єму» та «об’єму куба», має розмітку 1х1 см. Матеріал: поліпропілен. Габаритні розміри набору: 21 х 12 х 11 см. Склад набору: • кубики 1х1х1 см – 10 од.; • палички 1х1х10 см – 9 од.; • площини 1х10х10 см – 9 од.; • куб 10х10х10 см – 1 од.; • прозора ємність для зберігання – 1 од.; • паспорт на виріб – 1 од.

Демонстраційний аналогово-цифровий годинник виготовлений з пластмаси. Має дві рухомі стрілки (годинна та хвилинна), рух яких взаємопов’язаний, оснащений зручною підставкою, завдяки чому може перебувати у вертикальному положенні. Ціна поділки шкали циферблата – 1 хв. Час позначено арабськими

2560 грн допомогою яких можна перевіри- ти, чи правильно названо час. Під цифербла- том розміщені два віконця, за цифрами почасо- во (числа від 1 до 12), та похвилинно.

870 грн

АРТ. 69238

АРТ. 69230

ТЕРЕЗИ З НАБОРОМ ВАЖКІВ (ДЕРЕВ’ЯНІ)

ЧАСТИНИ ЦІЛОГО НА КРУЗІ

Терези використову- ються в якості роздат- кового матеріалу для вивчення тем «Біль- ше – менше», «Важче – легше», «Одиниці вимірювання величин та співвідношеннями між ними».

Призначений для демонстрації поняття «дроби», створення кон- кретного уявлення про процес ут- ворення частин від цілого предмета чи сукупності предметів, ознайом- лення з частинами, їх записом, фор- мування уміння знаходити частину від числа та число за відомою його частиною.

560 грн

860 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

8

АРТ. 97541

АРТ. 91060

АБАКУС НАВЧАЛЬНИЙ «ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ» Використовується у загальноосвітніх навчальних закладах під час вивчення математики. Абакус навчальний є платформою з десятьма дугами різних ко-

Абакус навчальний (роздатковий) Використовується в якості роздаткового матеріалу і є ін- струментальною основою прогресивної методики навчання усного рахунку, ментальної арифметики. Регулярні заняття привчають мозок до активної розумової діяльності, дають рівномірне навантаження на обидві півкулі головного мозку, забезпечують ефективний обмін інформацією між ними та сприяють прискоренню розумових процесів у дітей. По- верхня рахункових елементів трохи загострена, що під час роботи пальцями є додатковим засобом розвитку моторики, а різнокольорове забарвлення елементів сприятиме вивченню кольорів.

льорів та розмірів з нанизаними на них різ- нокольоровими кільцями. Кількість кілець зростає від 1 до 10. Перекидаючи кільця

на зворотню сторону дуги, можна вирішувати математичні завдання на додавання та віднімання в межах 10.

Матеріал: дерево, метал. Розміри: не менше 29 x 14,5 x 7,5 см.

210 грн

1 350 грн

АРТ. 91021

АРТ. 69239

АБАКУС навчальний

навчальний НАБІР ГРОШОВИХ ЗНАКІВ Використовується в якості роздаткового матеріалу під час вив- чення математики в початкових класах в межах змістової лінії «Вимірювання величин». За допомогою даного набору діти вчаться оперувати грошима, купувати, продавати, виконувати арифметичні дії під час розв’язання повсякденних проблем математичного змі- сту, зокрема й сюжетних задач. Посібник дозволяє надати учням

Абакус (абак, соробан, рахівниця) вико- ристовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення математики в початкових класах.

770 грн АРТ. 69854

уявлення про зовнішній вигляд діючих в Україні грошових знаків, по- знайомити з грошовими одиницями і їх співвід- ношенням, з поняттям «решта», вчить оперувати поняттями «ціна», «кіль- кість», «вартість».

МАТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНШЕТ (ГЕОБОРД З ТАБЛИЦЕЮ ПІФАГОРА)

В процесі ігор та занять з геобордом діти можуть: • отримати розуміння просторових відношень; • виконувати малюнки за поданими схемами у інструкції або само- стійно вигадувати зображення тощо; • використовувати готові схеми букв з інструкції для вивчення алфавіту (іноземних мов також), або викладати вивчені літери під час диктанту тощо; • використовувати готові схеми для вивчення цифр, або викладати вивчені цифри під час диктанту; • вивчити прості приклади на додавання/віднімання, дослідити склад числа, порівняти числа тощо; • використовувати готові схеми для вивчення геометричних фігур, або самостійно викладати геометричн фігури під час диктантів тощо; • вивчити таблицю множення через практично-дослідницьку діяльність.

350 грн

АРТ. 69237

МАТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНШЕТ (геоборд 30х30 см)

Математичний планшет (геоборд) – це багатофункціо- нальна геометрична дошка для конструювання плоских зобра- жень. Геоборд складається з плоского поля і штирів, розта- шованих на полі рівновіддале- но один від одного по горизон- талі і вертикалі. Для роботи з геобордом потрібні звичайні латексні гумки або нитки.

350 грн

380 грн

початкова школа

9

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 69307

АРТ. 68473

математичне ВІЯЛО (від 1 до 20)

ТЕЛУРІЙ

Телурій (діюча модель Сонце-Земля-Місяць) використовується в кабінетах географії, фізики, астрономії та в початкових класах загальноосвітнього навчального закладу. Модель демонструє тра- екторію обертання Землі та Місяця навколо Сонця і зміни сезонів на Землі в залежності від її розташування відповідно до Сонця. Має вбудовану в модель Сонця підсвітку.

Використовується в якості роздаткового матеріалу у початковій школі на уроках математики для вивчення нумерації чисел в межах 20. Непарні числа зображені синім кольором, а парні – червоним.

25 грн

АРТ. 90890

ГЛОБУС ФІЗИЧНИЙ (Ø 260 ММ)

Модель глобуса використовуєть- ся в початковій школі в рамках змістових ліній “Людина і світ” та “Я у природі” природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти

500 грн

2 200 грн

АРТ. 69246

ГЛОБУС ПОЛІТИЧНИЙ (Ø 260 ММ) Використовується в кабінеті почат- кової школи загальноосвітнього навчального закладу. Діаметр – 260 см, без підсвічування, на пластиковій ніжці, написи українською мовою.

РУХОМА МОДЕЛЬ «СОНЯЧНА СИСТЕМА» АРТ. 54781 Розміри: довжина 34,5 см, ширина 26 см, висота 17 см. Модель осна- щена двигуном для обертання.

500 грн АРТ. 33554

ІНТЕРАКТИВНИЙ ГЛОБУС

Пам’ятки, винаходи й тварини з’являються на екрані пристрою у 3D і стають частиною глобуса! Скануйте зірочки на глобусі, щоб побачити різні об’єкти у 3D, і вирушайте в 4D-пригоду за допом- огою голосових модулів: послухайте цікаві факти й розповіді про особливості кожної країни. Глобус без кордонів і назв: досліджуйте і вчіться одним дотиком пальця! Глобус можна обертати на 360 градусів. Розширюйте кругозір дитини за допомогою різних категорій програми: тварини, пам’ятки, кулінарна майстерність, винаходи, культура, політичні карти. Комплектація: 1.Глобус 2.Паспорт 3.Інструкція 4.Буклет з наклейками 5.Штамп

4 478 грн

АРТ. 68976

МІКРОСКОП ШКІЛЬНИЙ (У КЕЙСІ)

Має зеркальне та світлодіодне підсвічування на ААА батарейках. Разом з мікроскопом постачається набір пластикових препарувальних інструментів, пігменти для зраз- ків, предментні скельця та набір зразків для дослідження. Комплект упаковується в зручний пластико- вий кейс.

1 490 грн

2 600 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

10

АРТ. 69855

АРТ. 69856

МАГНІТНИЙ ПРИЛАД “ЧАСТКИ ТА ДРОБИ” Демонстраційна модель “Частки та дроби” містить якісний, цікавий наочний матеріал, за допомогою якого учні зможуть в цікавій та доступній формі вивчати частки та дроби. Демонстраційна модель дає мож- ливість: • сформувати загальне уявлення про дроби; • створити конкретні уявлення про процес утворення дробів; • навчити розуміти такі терміни як дріб, чисельник, знаменник дробу;

УЧНІВСЬКИЙ ПОСІБНИК “ЧАСТКИ ТА ДРОБИ”

Учнівський посібник “Частки та дроби” містить два набори різнокольорових смужок з позначеними на них звичайними дробами, за допомогою яких діти зможуть практично порівнювати частини та дроби; знаходити частину і дріб числа та число за його частиною; зро- зуміти такі терміни як дріб, чисельник, знаменник дро- бу; розв’язувати текстові задачі, пов’язані з дробами.

формувати уміння читати і запису- вати частини та дроби; порівнювати частини та дроби; знаходити частину і дріб числа та число за його частиною; розв’язувати текстові задачі, пов’я- зані з дробами.

• •

1 160 грн

68 грн

АРТ. 68918

АРТ. 69235

РУЛЕТКА (5м)

НАБІР МІРНОГО ПОСУДУ (ПЛАСТИКОВИЙ)

Прилад застосовується для визначення довжини відстані або розмірів тіл тощо. Довжина рулетки – 5 м, ціна поділки – 1 мм.

Використання даного набо- ру забезпечує формування конкретного уявлення про вимірювання рідин, еквіва- лентності та порівняння об’єму в учнів початкових класів. Набір складається з чотирьох місткостей різного літражу, ви- готовлених з міцного напівпро- зорого поліпропілену. Весь посуд маркований метричною шкалою.

62 грн

АРТ. 68985

АРТ. 90344

СЕКУНДОМІР

КОЛЕКЦІЯ «ВИДИ ТКАНИН ТА НИТОК»

Використовується секундомір в кабінетах початкових класів, ге- ографії, біології та математики загальноосвітнього навчально- го закладу під час проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт. Прилад застосовується для точного визначення проміжків часу.

480 грн

Колекція призначена для використання в якості де- монстраційного матеріалу. Колекція містить зразки тканин і ниток з волокон природного і синтетичного походження - не менше 16 зразків.

АРТ. 90340

НАБІР ЛАБОРАТОРНИЙ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

Використовується в початкових класах загальноосвітньо- го навчального закладу.

1700 грн

320 грн

690 грн

початкова школа

11

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 91137

АРТ. 98154

НАБІР дитячих МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ (12 од.)

НАБІР «ВЕЛИКА МУЗИЧНА ТОРБИНА

Призначено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах і дошкільних навчальних закладах. Набір музичних інструментів у сумці для зберігання має містити не менше 19 музичних інструментів. У складі: • бубон - 1 од.; • бубон з мембраною - 1 од.; • трикутники - 5 од.; • дерев’яні маракаси - 2 од.; • великий гуїро з терткою - 1 од.; • тонблоки (2 тони) - 2 од.; • тонблоки (1 тон) 1 од.; • акустична коробка - 1 од.; • кастаньєти - 2 од.; • кастаньєти з ручкою - 1 од.; • клавеси - 1 од.; • металевий шейкер - 1 од.

За допомогою набору дитячих музичних інструментів учні зможуть створити музичний гурт і розвинути музичні та творчі навички. Яскраві різнокольорові музичні інструменти вироблені з дереви- ни, містять пластикові та металеві елементи, приємні на дотик і безпечні для дитини. • сопілка велика – 1 од. • маракаси великі – 2 од. • бубенець з ручкою – 1 од. • кастаньєти – 2 од. • бубенці на руку – 2 од. • барабан - 1 од. • трещітка - 1 од. • дзвоники - 2 од.

4 900 грн

АРТ. 69857

ДИТЯЧІ МУЗИЧНІ ПЛАСТИКОВІ ТРУБКИ “АРТТУБУС”

1500 грн

Використовуються у загальноосвітньому навчальному закладі в мистецькій освітній галузі для гри на му- зичних інструментах, створення елемен- тарного ритмічного супроводу до пісні, ритмічних послідов- ностей тощо.

АРТ. 67542

ДІАТОНІЧНІ ДЗВІНОЧКИ З РУЧКОЮ

Барвисті металеві дзвіночки з дерев’яною ручкою, що відрізняють- ся своїм чітким звучанням. Ці інструменти можуть бути успішно використані в індивідуальній чи груповій роботі. 8 осіб можуть використовувати один набір одночасно. Кожен звук має певний колір та номер, присвоєний йому. 8 діатонічних мелодій.

2 100 грн

АРТ. 69252

НАБІР НАСТІЛЬНИХ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР

Набір складається з чотирьох ігор: • гра “Подорож Україною” . •

гра “Поясни слово” гра “Лото класич- не”

гра “Уява”

836 грн

2 450 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

12

АРТ. 93158

АРТ. 91087

ЛЯЛЬКИ-РУКАВИЧКИ «НАЦІЇ СВІТУ»

Використовується в початкових класах для вивчення змістової лінії «Театралізуємо», яка передбачає залучення учнів до сценічної творчості. У процесі постановки театрального дійства діти вчаться працювати у групі, спілкуватися один з одним та допомагати това- ришам. Тип іграшки – набивна, не має гумових деталей, виконана методом фотодруку на тканині. Розмір кожної ляльки – 28 см. Кількість – 6 одиниць. ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР «ТВАРИНИ» (6 од.)

Участь у діяльності лялькового театру допомагає дитині збага- тити словниковий запас, засвоїти певні соціальні ролі та норми поведінки, а маніпулювання ляльками підвищить рівень розвитку дрібної моторики. Набір з 14 ляльок дітей різних націй світу. Розмір кожної ляльки – 25 см.

4 478 грн

1 590 грн

АРТ. 82356

АРТ. 82131

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР «ПРОФЕСІЇ» (7 од.)

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР «РОДИНА» (6 од.)

Виконуючи інтегруючу функцію для видів художньої діяль- ності, ляльковий театр є ефективним шляхом самореалі- зації, розширення асоціативних уявлень, формування ми- стецьких знань і творчих умінь. Оскільки ігрова діяльність є природно близькою юним акторам, театральна лялька виступає споріднюючим елементом між грою та реальним життям, збагачує життєвий досвід, формує уяву та розумін- ня засобів мистецтва в художньому відображенні дійсності.

Ляльковий театр сприяє розвитку творчих здібностей учнів, формуванню моральних цінностей та орієнтирів осо- бистості, розвитку комунікативних нави- чок та забезпечує естетичне виховання. Тип іграшки – набивна, не має гумових деталей, виконана методом фото друку на тканині. Розмір кожної ляльки – 28 см.

1 800 грн

АРТ. 69253

КИЛИМОК-КОНСТРУКТОР З ПАЗЛІВ

Килимок-конструктор з пазлів виготовлений з ЕВА (етиленвінілацетат – спінений мікропористий полімер. Високопружний, еластичний, екологічний, легкий ма- теріал). Розміри одного елементу - 50 х50 х1 см.

1 590 грн

700 грн

АРТ. 50093

ПАЛЬЧИКОВИЙ ТЕАТР «тварини»

Ляльковий театр є ефективним шляхом самореалізації, розширен- ня асоціативних уявлень, формування мистецьких знань і творчих умінь учнів; дозволяє вирішити безліч проблем сучасної педаго- гіки і психології, пов’язаних з художньою освітою та вихованням дітей молодшого шкільного віку.

390 грн

початкова школа

13

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 69227

Набір для конструювання містить в складі деталі різних ко- льорів, розмірів і геометричних форм, зібрати з яких можна все, що підкаже фантазія.Також він розвиває у дітей логіку, абстрактне і просторове мислення, дрібну моторику рук, дозволяє дитині творити. Вчитель може використовувати магнітний конструктор в якості наочного посібника. ІГРОВИЙ НАБІР ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ З РІЗНИМИ СПОСОБАМИ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ (МАГНІТНЙ КОНСТРУКТОР, 118 ЕЛЕМЕНТІВ)

3 575 грн

АРТ. 98145

терези ДЕМОНСТРАЦІЙНІ

Набір містить тере- зи, дві коробки, дві шальки, 48 фігурок тварин, 100 кілець, 20 паличок.

2 450 грн

АРТ. 91052

АРТ. 50203

МОЛЬБЕРТ (МАГНІТНИЙ, ДВОСТОРОННІЙ)

терези ДЕМОНСТРАЦІЙНІ (З двома наборами ВАЖКІВ)

Спеціальна, стійка конструкція облад- нана двосторонньої дошкою з двома різними типа- ми поверхонь та поличкою. Моль- берт виготовлено ​ з натурального, екологічно чистого дерева. Габаритні розміри: 40х60х110 см.

Терези використовуються в якості демонстраційного матеріалу для вивчення тем «Більше – менше», «Важче – легше», «Одиниці вимірювання величин та співвідношеннями між ними». Призна- чені для використання на уроках математики в початковій школі.

2 100 грн

640 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

14

початкова школа

АРТ. 69574

ІНТЕГРОВАНИЙ НАБІР КАРТОК ДО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ, ПРИРОДНИЧОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ АРТ. 67210 Набір містить 29 видів карток, що стосуються різних освітніх галу- зей. Матеріал: ламінований папір на магнітній основі.

НАБІР ТЕМАТИЧНИХ КАРТОК “КУБУВАННЯ”

Набір тематичних карток “Кубування” призначений для розвитку критичного та креативного мислення, перевірки, узагальнення, систематизації знань учнів та закріплення вивченого матеріалу. Комплект містить 16 наборів карток. Кожен набір карток містить не менше 6 карток. Матеріал: крейдований картон щільністю не менше 300 гр/м2.. Друк двосторонній. Кубик з кишенями для карток — 1 од. Розмір: не менше 20х20 см. Матеріали: тканина - «Оксфорд», поролон — товщина не менше 200 мм.

1 560 грн

1 860 грн

АРТ. 69243

АРТ. 69240

ГОДИННИК ПІСОЧНИЙ (10 ХВ.)

ГОДИННИКИ ПІСОЧНІ

Використовується в кабінеті біо- логії загальноосвітнього навчаль- ного закладу під час проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт. Також набір годинників пісочник використо- вується у початкових класах для демонстрації приладів виміру часу та формування відчуття його тривалості (для правильної регуляції і планування діяльності у часі).

Використовується у кабінетах по- чаткової школи в рамках змістової лінії «Вимірювання величин». Гер- метичні колби годинника виготов- лено зі скла, підставка з пластику. Часовий інтервал – 10 хвилин.

84 грн

280 грн

АРТ. 68989

АРТ. 68921

АРТ. 90155

КОМПАС ШКІЛЬНИЙ

ЛУПА ручна ШКІЛЬНА

БАНКА ПЛАСТИКОВА З КРИШКОЮ-ЛУПОЮ

Має шкалу з позначенням сторін світу та шкалу градусів. Діаметр компаса – 4 см.

Використовується для спостереження за ко- махами. Оснащена дво- ма лінзами (верхньою та нижньою у вигляді модуля) та вмонтова- ним дзеркалом, яке дозволяє розглядати зразок знизу.

Використовується як збільшу- вальний прилад для спосте- реження та вивчення об’єктів невеликих розмірів.

66 грн

59 грн

657 грн

15

початкова школа

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 69013

АРТ. 77077

КОЛЕКЦІЯ «ПІСОК, ГЛИНА ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ»

ТАНГРАМ (УЧНІВСЬКИЙ)

Танграм учнівський застосовується в якості роздаткового матеріалу під час вивчення математики в початкових класах. Використання головоломки “Танграм” сприяє розвитку у дітей логічного, просторового і конструктивного мислення та кмітли- вості, спрямоване на навчання дітей порівнювати геометричні фігури за розміром, складати нові геометричні фігури.

Використовується колекція «Пісок, глина та продукти їх переробки» (демонстраційна) в кабінетах хімії та географії загальноосвітнього навчального закладу під час оз- найомлення учнів з видами піску і гліни, які використовує хімічна промисловість для виробництва різної хімічної продукції. Колекція містить зразки основних видів піску, глини та виробів з них.

39 грн

До танграму учнівського радимо придбати танграм демонстраційний (арт. 50209), який має однакове забарвлення кожної частини головоломки, методичний посібник та покладен - ний на магнітну основу.

АРТ. 50209

Танграм (демонстраційний)

Танграм у своєму складі має мати 8-му частину - дзеркальний паралелограм, перевернутий по осі z, для того щоб при виконанні завдань всі частини були магнітним боком до дошки. Склад: • основні частини танграма - 7 од.; • додатковий паралелограм - 1 од.; • методичний посібник - 1 од.; • паспорт - 1 од. До танграму демонстраційного радимо придбати танграм учнівський (артикул 77077), який має однакове забарвлення кожної частини головоломки.

720 грн

671 грн

АРТ. 87556

АРТ. 87555

Набір «Муляжі овочів»

Набір «Муляжі фруктів та ягід»

Набір містить 10 муляжів овочів розміром у натуральну величину, а саме: гарбуз, кукурудза, часник, горох, баклажан, огірок, картопля, земляний горіх, цибуля, помідор. Матеріал: пінопласт, пофарбований масляними фарбами та вкритий парафіном. Поставляється у пластиковому контейнері з прозорою кришкою для зберігання.

Набір містить з 10 муляжів фруктів та ягід розміром у натуральну величину, а саме: персик, банан, лимон, яблуко, груша, виноград, черешня, полуниця, мандарин, слива. Матеріал: пінопласт, пофарбований олійними фарбами та вкритий парафіном. Поставляється у пластиковому контейнері з прозорою кришкою для зберігання.

841 грн

841 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

початкова школа

16

АРТ. 98156

АРТ. 50225

МАЛА ЛАБОРАТОРІЯ «ПІДЗЕМНИЙ ДОСЛІДНИК»

НАБІР «КОМАХИ»

Використовується у початкових класах загальноосвітнього на- вчального закладу у природничій освітній галузі та у корекційній педагогіці. Набір містить комахи: сонечко, мураха, метелик, муха, оса, бабка, цвіркун. Муха, бабка і оса мають прозорі глянцеві крила.

Використовується в загально- освітніх навчальних закладах. Надає можливість для спостере- ження за розвитком кореневої системи рослини, порівняння розвитку коренів по відношен- ню до пагону, можливість для спостереження за поведінкою мешканців землі, наприклад дощових черв’яків.

1 620 грн

3 420 грн

АРТ. 90152

АРТ. 98157

РОЗВИТОК ЦВІРКУНА

НАБІР лабораторний для проведен - ня дослідів з рослинами Використовується у початкових класах загальноосвітного навчаль- ного закладу у природничій освітній галузі. Призначення: прилад, який допомагає досліджувати природу для розвитку зацікавленості до пізнання природи, оволодіння спосо- бами навчально-пізнавальної діяльності, елементарними дослід- ницькими вміннями через експерименти та спостереження. Набір лабораторний надає можливість для спостереження за етапами розвитку та вивчення будови рослини. Набір має бути оснащений всіма необхідними інструментами та інструкціями для виконання не менше ніж 13 дослідів.

Використовується в загальноосвітніх навчальних закладах під час вивчення відповідних тем. Демонструє всі стадії розвитку цвіркуна. Виготовлена в прозорому пластику.

1 950 грн

АРТ. 50171

МОДЕЛЬ «БУДОВА РОСЛИНИ»

Використовується у початкових класах загальноосвітнього на- вчального закладу у природничій освітній галузі для вивчення будови рослини (корінь, квітка, стебло, листки, плоди). Виріб у вигляді плоскої моделі на підставці з зображенням росли- ни та назвами усіх частин рослини.

2 250 грн

АРТ. 50170

ПЛАКАТ «БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ»

Використовується у початкових класах загальноосвітнього на- вчального закладу у природ- ничій, соціальній та здоров’яз- бережувальній освітніх галузях. Призначення: демонстраційний друкований засіб навчання.

75 грн

390 грн

початкова школа

17

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 50116

набір дорожніх знаків, моделі світлофора, килими з дорожньою розміткою

Використовується у загальноосвітньо- му навчальному закладі у соціальній та здоров’язбережувальній освітній галузі у рамках змістової лінії “Безпека”. Використання даного набору передбачає розвиток умінь учнів безпечної поведінки, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил дорожньо- го руху та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

26 900 грн

АРТ. 50204

ГІДРОЛАБОРАТОРІЯ

Гідролабораторія – це зручна, компактна, мобільна лабораторія для вирощування рослин в штучних умовах. Гідролабораторія основана на технології вирощування рослин у штучних середовищах, без застосування грунту – гідропоніці. Метод, який використовується в даному гідролабі, називається «пасивною гідропонікою». При вирощуванні таким способом, рослина отримує поживні речовини не з грунту, а з волого-повітряної, пористої суміші (в даному випадку субстрату кокоса), що сприяє «диханню» коріння. Використання гідролабораторії дає можливість отримати за ко- роткий термін на невеликій площі більш високу врожайність.

4 500 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

18

початкова школа

АРТ. 91586

АРТ. 50176

ЛЯЛЬКИ-РУКАВИЧКИ «ПРОФЕСІЇ» (14 ОД.)

КОМПЛЕКТ ПЛАКАТІВ «ВСЕСВІТ»

Використовується у почат- кових класах загальноосвіт- нього навчального закладу. Ляльковий театр сприяє ро- звитку творчих здібностей учнів, формуванню мораль- них цінностей та орієнтирів особистості, розвитку комунікативних навичок та забезпечує естетичне виховання. Розмір кожної ляльки - 25 см.

Комплект із 4-х кольорових двосторонніх плакатів викори- стовується у початкових класах загальноосвітнього навчального закладу у природничій освітній галузі в рамках змістової лінії “Я пізнаю природу”.

4 100 грн

АРТ. 50198

КОМПАС шкільний (КАРТОГРАФІЧНИЙ)

Використовується у загальноосвітньому навчальному закладі у кабінеті географії та у кабінетах початкових класів у природ- ничій освітній галузі. Комплектація: • шнурок для шиї; • дальнометри; • лінійка.

210 грн

76 грн

19

початкова школа

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 50801

НАБІР моделей на магнітній основі (природничо-освітня галузь) Використовується у початкових класах загальноосвітнього на- вчального закладу у природничій освітній галузі при вивченні тем : “Пори року”, “Сонячна система” та “Кругообіг води у природі”. Набір демонстраційний містить не менше 50 елементів на магніт- ній основі.

1 310 грн

АРТ. 50154

АРТ. 50191

СИНТЕЗАТОР YAMAHA

ТАНГРАМ (набір для 15 учнів)

Синтезатор Yamaha PSR-F51 - інструмент для початківців з простою і зручною функціональністю. 61 клавіша, поліфонія 32 голоси, 120 тембрів, 114 стилів, технологія тону-генерато- ра AWM Stereo Sampling, стерео акустична система 2.5Вт + 2.5Вт, пюпітр для нот, підключення навушників, блок живлення в комплекті. Тип: Синтезатор Клавіатура: 61 клавіша Тон-генератор: AWM Stereo Sampling Поліфонія: 32 ноти Тембри: 120 Стилі: 114 Дисплей: LED Ефекти: Reverb, Chorus (безпосередньо у тембрах, не керовані) Поділ клавіатури: Режим Duo Транспонування: -12 - 0, +12 Метроном: 32 - 280 bpm Акустика: 2.5 Вт + 2.5 Вт [12 см x 2] Композиції: 30 Вихід для навушників: 1 Розміри: 940 х 109 х 306 мм Вага: 3,4 кг Додатково: мережевий адаптер, пюпитр в комплекті

• • •

Комплект розраховано на 15 учнів.

Кількість деталей - 105 шт.

Матеріал - кольоровий пластик.

468 грн

АРТ. 58469

НОТНИЙ СТАН, НОТИ ТА ЗНАКИ НА МАГНІТАХ

Склад: •

нотний стан 200/1500мм,

• ключі 100/200 мм скрипічний, 100/100 мм басовий - 2 шт. • знаки (дієз, бемоль, бекар) 75/35 мм - 4 шт. • ноти 70/35мм - 16 шт.

5 860 грн

676 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

20

початкова школа

АРТ. 67270

АРТ. 50367

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ НАБІР БУКВ НА МАГНІТАХ (МОВА АНГЛІЙСЬКА)

НАБІР МАГНІТНИХ ДОЩОК

Набір магнітних дощок, розміром: 27,5 х 37,5 см кожна, в наборі 4 шт. До кожної дошки додаються чорні фломастери та гумка.

Набір містить 26 карток, на яких зображені літери англійського алфавіту (великі та малі) та малюнки до кожної літери. Розмір карток - 30х20 см. Матеріал - магнітний вініл, покритий самоклеючою плівкою фото- графічної якості.

АРТ. 69573 1 665 грн

1 400 грн

КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО НАБОРУ БУКВ НА МАГНІТАХ ТА НАБОРУ ТЕМАТИЧНИХ МАЛЮНКІВ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)

Комплект демонстраційного набору букв на магнітах та набору тематичних малюнків (англійська мова) використовується в якості демонстраційного та роздаткового матеріалу під час вивчення англійської мови. Комплект містить:набір демонстраційних карток з зображеннями літер алфавіту (великих та малих), транскрипції, малюнки та слова до кожної літери англійського алфавіту; набір демонстраційних карток з транскрипцією голосних та приголосних звуків; плакат «Частини мого тіла»; 10 наборів тематичних карток, тощо.

2 460 грн

АРТ. 50403

АРТ. 69564

КАРТА АНГЛІЇ (ВІНІЛ НА КЛЕЙОВІЙ ОСНОВІ)

НАБІР «ДІЇ НАД ЧИСЛАМИ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДІЙ НАД ЧИСЛАМИ»

Призначення: добре об- лаштований простір кла- су створює можливості для різноманітних форм навчальної діяльності, забезпечує сприятливу емоційну атмосферу, мотивує та налаштовує на продуктивну робо- ту. Карта має приємне забарвлення і стане помічником у вивченні англійської мови. Кораблики та хвилі кле- яться окремо. Матеріал: вініл на само- клеючій основі. Розмір: 110х80 см.

Склад: •

162 кубики 14 видів (різних форм та кольорів);

• •

пластиковий кейс з ложементами;

паспорт. Розміри 34,5 х 27 х 7 см

680 грн

2 980 грн

21

початкова школа

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 50344

АРТ. 90159

ГРА-ГОЛОВОЛОМКА «3Д-ПАМ’ЯТЬ»

Ваги математичні (математичний баланс)

Гра полягає в упорядкуванні кубиків за шаблоном, що зображений на витягнутій картці з переліку карток. Час на складання кубиків обмежений і вимірюється пісочним годинником. Гра розвиває пам’ять та просторову уяву. Склад: 25 кольорових кубиків; 55 карток зі схемами; пісочний го- динник; 100 жетонів, паспорт.

Ваги використовуються в якості демонстраційного матеріалу для вивчення тем «Більше – менше», «Важче – легше», «Одиниці вимірювання величин та співвідношеннями між ними». Призна- чені для використання на уроках математики в початковій школі. Виготовлені з різнокольорової пластмаси. Балансування здійс- нюється за допомогою набору пластикових важків вагою 10 грам. Висота вагів становить 21 см, довжина – 62 см. Склад: • ваги математичні демонстраційні – 1 од.; • пластикові важки – 20 од.

АРТ. 50419 980 грн

720 грн

АРТ. 69558

ЛІЧИЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ (ДОЛОНЬКИ)

ЧИСЛОВА ЛІНІЙКА ВІД 0 ДО 100 З НАБОРОМ КАРТОК ДО НЕЇ

Склад: •

лінійка з 4 сегментів (600х120 мм.)

• • • •

картки «десятки» - 10 шт (235*20 мм червоні ) шаблони без маркування «десятки» - 10 шт (235*20 мм)

Набір долонь, що вказують на пальцях цифри від 1 до 5. Кожна пластмасова рука має стіль- ки отворів, скільки вказано пальців. Набір підходить для сортування, навчання додаван- ня та віднімання. Склад: 72 пластикові долоньки; 6 шнурівок.

картки «одиниці» - 10 шт (235*20 мм сині)

шаблонів без маркування «одиниці» - 10 шт (235*20)

Одиниці, розмір (20*20 мм) Стрілки на додавання - 5 шт (+5, +10, +15,+20, +25 ) Стрілки на віднімання - 5 шт (-5, -10,- 15,-20,-25 ) Висота стрілки 3 см. Відстань між поділками на лінійці - 23,5 мм Лінійка має нижнє поле висотою 55 мм, на якому можна розміща- ти стрілочки, картки або писати спеціальним маркером на водній основі.

АРТ. 67202 850 грн

690 грн

НАБІР ДЛЯ НАВЧАННЯ «ОБ’ЄМНІ ФІГУРИ»

Набір для знайомства з поняттям обсягу містить 6 різних геометричних фігур: прямокутник, куб, циліндр, сферу, піраміду і конус. Відкрите дно фігур для додавання води або піску. Кожна модель упа- кована в поліетиленовий пакет, а потім у пластико- вий контейнер. Розмір деталей, см 10х5, 10х10, d10

650 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

22

початкова школа

АРТ. 69248

АРТ. 69247

ДИТЯЧА КАРТА УКРАЇНИ

ДИТЯЧА КАРТА СВІТУ

Надрукована на щільному папері з глянцевим покриттям. Формат не менше А1. Мова: українська.

Надрукована на щільному папері з глянцевим покриттям. Формат не менше А1. Мова: українська.

65 грн

65 грн

АРТ. 67289

КИЛИМ З ДОРОЖНЬОЮ РОЗМІТКОЮ

Розмір: 2.0*1.5 м

1 650 грн

АРТ. 67201

АРТ. 90185

НАБІР ДЛЯ НАВЧАННЯ «МАТЕМАТИЧНЕ ДЗЕРКАЛО»

САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

Набір містить 6 різнокольорових інструментів, лійку-оприскувач та сумку для зберігання інструментів. Матеріал: метал, дерево, тканина. Комплектація: - садовий інструмент - 6 од.; - лійка оприскувач - 1 од.; - сумка для зберігання інструментів - 1 од.; - паспорт на виріб - 1 од.

Набір дозволяє дізнатися, як

аналізувати геоме- тричні форми і кон- груентність, схожість і симетрію форм. Метрична градація лінійки дозволяє легко намалювати або виміряти геоме-

тричні фігури. Глибина, см: 5 Ширина, см: 10 Висота, см: 15 Вага, кг: 0,1

1 600 грн

220 грн

23

початкова школа

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 66628

МОДЕЛЬ-ФАРТУХ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ВНУТРІШНЮ БУДОВУ ТІЛА ЛЮДИНИ

Модель-фартух використовується для проведення практичних занять в якості демонстраційного посібника. Модель дозволяє засвоїти і закріпити учбовий матеріал в ігровій формі.Розмір фар- туха 43х54х1 см. Фартух двосторонній: світла сторона - для дівчаток, темна -для хлопчиків. Цупка основа дозволяє прикріпити фартух на демонстраційній дошці, педагог та учні мають можливість демонстрації на дошці і на тілі. Зав’язки (для зручності) замінені на стрічки з наліпками. Наліпки для кріплення розраховані на 2 рівні - для прилягання на різні типи статури.Усі органи на фартуху - основі виготовленні із кольорової цупкої тканини і мають кріплення для зручної перестановки на основі. Моделі-органи: легені, стравохід, печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, сечовий міхур, товстий та тонкий кишківник, шлунок, нирки, селезінка, бронхи та серце. У комплекті ламі- нована карта- плакат, з розміщенням, описом та функціями кожного органа.

650 грн

АРТ. 50220

АРТ. 68835

НАБІР ТРАФАРЕТІВ «НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»

ВЕРХНЯ ТА НИЖНЯ ЩЕЛЕПИ ЛЮДИНИ. ГІГІЄНА ЗУБІВ Матеріал: пластик, метал. Розміри моделі: 14 х 20 х 21 см, довжина зубної щітки – 26 см. Габаритні розміри в упаковці: 19 х 22 х 23 см, вага – 1,0 кг. Постав- ляється в зручній для транспортування та зберігання коробці з цупкого картону.

Набір необхідний при створенні творів на різні теми: жіноча вби- ральня (плаття, пальто, шапка тощо), кінний спорт (коні, перешкоди тощо), місто (школа, магазини, АЗС тощо), садиба (будинок, паркан, млин тощо), село (будинки, паркани, тварини тощо). У кожному шаблоні є дошки з барвистими та чорно-білими малюнками. Склад: 6 шаблонів і 6 дощок. Розміри: 29 х 21 см.

720 грн

2 497 грн

АРТ. 50094

АРТ. 67468

КЛЕЙКА ПЛІВКА ДЛЯ МАЛЮВАННЯ КРЕЙДОЮ

НАБІР ПОСУДУ ДЛЯ СЕРВІРУВАННЯ

Використовуйте цей набір, щоб навчити дітей тому, як сервірувати стіл, що розвиває уяву і соціальні навички. Склад: • 4 тарілки, • 4 підставки, • 4 чашки,

Клейка сторона поверхні розрахова- на на неодноразове наклеювання і відкле- ювання. Розмір: 200 х 40 см.

Матеріал: ПВХ. Колір: чорний.

• 4 ножа, • 4 вилки, • 4 ложки

Колір крейди: 2 білі, рожева, жовта, сала- това.

360 грн

2 100 грн

elizlabs.ua elizlabs.com.ua

фізика

24

АРТ. 90341

ХВИЛЬОВА ВАННА

Призначена для демонстрації властивостей механічних хвиль, що виникають на поверхні рідини. Забезпечує виконання демонстрацій- них експериментів з фізики, розділу «Хвилі. Дифракція, інтерференція механічних хвиль». Ванна вкомплектована механічним збудником хвиль (генератор поверхневих хвиль). Стробоскопічна лампа приладу обладнана надяскравим 3 Вт світлодіодом, який синхронізований з генератором поверхневих хвиль. Блок управління дозволяє налашту- вати синхронізацію вібратора з лампою, модуляцію амплітуди хвилі та її частоту. Вібратор електро-динамічного типу. Ванна обладнана двома підлаштовуваними ніжками та простою у використанні дренажною трубою з краном. Генератор хвиль частотою 0 – 50 Гц, з адаптером жив- лення. Джерело світла – світлодіод зі стробоскопічним та постійним режимами. Дає можливість для демонстрування наступних експериментів: • поверхневі хвилі; • фронт хвилі; • довжина хвилі; • швидкість розповсюдження хвилі; • відбивання хвилі; • заломлення хвилі; • інтерференція хвиль; • стояча хвиля; • дифракція хвиль; • принцип Гюйгенса. Зображення хвильових поверхонь, яке спостерігається у розташовано- му під кутом 45 градусів до площини поверхні, дзеркалі, чітке, якісне. Спостерігається з відстані 5-10м.

25 200 грн

АРТ. 68219

АРТ. 90339

ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

НАБІР ЗІ СТАТИКИ З МАГНІТНИМИ ТРИМАЧАМИ

Генератор низькочастотний навчальний використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час проведення демонстраційних дослідів як джерело змінного електричного струму звукової частоти. Генератор є приладом, що генерує електричні сигнали синусоїдальної, прямокутної і трикутної форми. Частотні діапазони: 1 діапазон 2...20 Гц 2 діапазон 20...200 Гц 3 діапазон 200 Гц...2 кГц 4 діапазон 2...20 кГц Живлення генератора здійснюється від мережі 220В 50Гц. Габаритні розміри не менше 200х250х65 мм.

Забезпечує виконання 14 демонстраційних експериментів з механіки (розділ «Статика»): • векторна сума сил; • алгебраїчна сума моментів сил; • паралельні сили; • розкладання сили; • пружні сили; • закон Гука; • центр мас; • правило важеля; • похила площина; • тертя ковзання; • шківи; • шківи паралельні; • шківи послідовні; • комбінації простих механізмів.

21 700 грн

7 990 грн

фізика

25

+38 050 410-63-22 +38 097 411-15-98

АРТ. 90334

АРТ. 22334

НАБІР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ЯВИЩ МЕХАНІКИ: КІНЕМАТИКА, ДИНАМІКА

ДИНАМОМЕТРИ ДЕМОНСТРАЦІЙНІ (НАБІР)

Набір для демонстрації явищ механіки: кінематика, динаміка при- значена для проведення демонстраційних експериментів. Прилад являє собою направляючу лаву з перекидним блоком (алюміній або міцний пластик), регулюється за нахилом, довжиною не менше 1 м. Лава, з доріжками для руху легкорухомого візка, забезпечує рух візків з мізерно малим тертям. Завдяки малому коефіцієнту тертя, дає можливість проводити експерименти з кінематики. Забезпечує проведення 15 експериментів з механіки (динаміка та кінематика руху). За допомогою динамічної лави можна провести наступні демон- страційні експерименти: • Рух. • Відносний рух. • Система посилання. • Фізичні величини, що визначають рух. • Траєкторія. • Середня швидкість. • Миттєва швидкість. • Середнє прискорення. • Миттєве прискорення. • Рівномірний прямолінійний рух. • Рівноприскорений прямолінійного руху. • Інерція та інертність. • Основні закони динаміки. • Сила тертя.

Набір динамометрів демонстраційний використовуються в ка- бінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час проведення демонстраційних дослідів з механіки: • додавання й розкладання сил • визначення сили опори на балку, що лежить на двох опорах • закон Архімеда • умови рівноваги важелів тощо.

3 363 грн

АРТ. 68221

ВАКУУМНА ТАРІЛКА

Вакуумна тарілка з дзвінком використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу та при- значена для демонстрації дослідів в замкнутому об’ємі з розрідженим повітрям. Прилад використовується з вакуумним насосом.

АРТ. 68226 19 470 грн

ПІСТОЛЕТ БАЛІСТИЧНИЙ

Пістолет балістичний сконструйований на основі динамоме- тра, штатива з масивною основою. Динамометр має шкалу не менше 5 Н. Ціна поділки шкали 0,2 Н, . Стрілочний укажчик може пересуватися уздовж шкали. Точна фіксація укажчика шкали, розтягу пружини фіксується автоматично. Для визна- чення кута напряму пострілу слугує транспортир з виском. Пістолет обладнаний спеціальним пусковим механізмом для виконання пострілу.

4 900 грн

2 216 грн

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker