Telefonnøgle Næstved 1931

«**••••••••••••••••• |M NÆSTVED 00 OMEGNS TELEFON NØGLE 1931 .-----------------

\l a 1. cl

Stort Lager af Møbler • alle Stilarter. ■ | Saavel Møbel* sotn Bygningsarbejde udføres » lir 'tort l ager ai Ligkister og Ligtøjer.

Indhold:

f

c

I. Stedbetcgncløe. II. RealrefUter.

III. N»vi»err|fl*tcr|lor N*»t»cd. IV. Navnereglitcr for Oplandet. V. FearejfUter. VI. Numerrejfleter for Naeatved.

>yd»jtt))anda cneak moderne Indr-ttøde Farveri oa kemisk TffjtfmnhtgMrt

(Basen mlsemleseller udlever

^ f V S«. Osrsstsisl W: C.. W»

AK I «j ferve« og; renses sar.-t presses og repareres Hatte >g Handsker renses. | Sort farves hver Dag. I»cnyl 828 og sporg tl< Rands om Farvning og Rensning Pliwé kunstpIUmk. H F1 Egrn Plfa3éani*t*lt

I

Excmplarer).

f

Udgivet og forlagt af: Sydsjællands Annoncebureau, Hjultorvet OL Næatved. Tøleton 701 • 783

Bulik: Ramwherred 25. Telefon 828 Fabrik; Brotorv 5. » Telefon 1247.

Johs. Larsen, Glarmester, Ringstedgade 27, Telefon 043, udfører alt Olarmesterarbejde.

- - ............. 11 - -.....

m

Tncforhandling for N^slrcd og Otttcg n Ghrvs _ 9 oi fchMnWftJV

Indrammede Billeder. Spejle. Alle Slag* Rammer. Rullegardiner. Gardinstænger, Blyarbejde. Bilruder. Bygningsarbejde.

M u • li

Telefon 703.

■i-

Stedbetegnelse.

C '' : a- J -• ntsgaard \ a'rkstedj Østergade 14 . Telefon: I 00 !J. Hsllgi Tor vestrede II.

.n

(Benytte.........nr nt.n

5ff 'SZT

^

Arlnsi* ......................... Sandved Arlnsetorp Landsby.. Sandved Atterup..................... OlnmM*

, Næstved . Rønnedc .. Qiums« eller Ty velac

Aaderup Aastrup................ Aaso...................... Abbednæs............ Abbednæsboved . Ågerup. • ••••••

-»................... i vim ru .. Næstved eller Nyland Aversi ........................ il,Jill ;; HyllinKC

Bavelae Sogn.............Glumsø eller Mulh,

a>

Made with FlippingBook - Online magazine maker