Telefonnøgle Næstved 1931

Luhsus-Bihr* ----------------- udleje* Dag og Nat.--------- Peter Jensen F,rlT5?‘y,J Tlf. 674,

TELEFON 1123, - , FRUGT OG GRØNTSAGER. STØRSTE UDVALG. BILLIGSTE PRISER. ØSTERGADE. NÆSTVED. NY ØSTERGADE

Reparationer udføres efter sidste bedste amerikanske Metoder Uddannet og Diplom fra de verdenskendte Good-Year Fabriker Forlang Tilbud!

Moderne Hilløfter og Vaskehal,

Smøring v. Trykluft

Shcll-T anken, Banegårdspladsen, Næstved.

Telefon 1257

Telefon 1257

A!s DANSK ENGELSK BENZIN- OG PETROLEUMS CO Oplag i Næstved ved Aksel 8 Lnrtøn Benr.in - Petroleum - So.arolie

Tanklager paa Baneterrainet ved Kildemarksvej. Kontor og Lager: Brotorv Postgirokonto 7(7)6. - Tei*. 270 .

Automobil-, Motor- og * Special Smøreolier - Induutriolier - - Konsistensfedt L Vaseline m. tn.

Made with FlippingBook - Online magazine maker