Telefonnøgle Næstved 1931

W th, Smith 8

Fedefblandinqep, iMdom * ^

Telefon: 1070.

Telefon:

P(| [Næstved bjendomskontor v*

Planteskole og Handelsgartneri, Skyttemat kivej 42, 1070 tilbyder I I. Kl* <> r »Mlsxgte Tr«cr og Plnnter følgende en gro* * en detail: ir« rMi|ll Il'iror Blomafertilanter 1 fine Farver.

Frede Lund

Telefon; 782 .

planter, S.4u»l*f, Sirtracr. Stort Udtalt! i Ptcdicf rørne f* I • n I c r til Ha »er or Kirkegaantv. None . Frutttracr. Fro*!*

vnia „Castlc", Farimagsvej 32, ligefor Banegaarden. ordner Køb or Salg af Ejendomme

Telefon. 782.5 ~ =

1 luvtl Irttplnnttr, VUalplanter, Itraf- O& t Ciravstcdcr tlgf.sygdomsfrUs or altid godt afhær- det. 'lidt. Clrontnager or Frugt, tilplante« KirbcdtKoratloner. u vedligeholde*. I> e li o ra 11 o »i* t r aeer udleje*.

ø=»

| » n-kt. * II

'Telefoner: 33 43 : fartf Otøen Birkstfed% Ti ~ 11 ■■■■ —— å o Kul, Koks, Briketter, Clndera, Trsrlait, Bygningsartikler, KunstgeJnlng, Kern 4 Fodartloffer. J JiJ ® Sydsjællands Kalkbrænderi Telf 218 . 1 ^>! Privaf-Teitf. 1188 J v. P E. Andersen. rændselsforsyning v. f Larsen Telefon f.OI9. B yens Telef 1019, Alt i Ør jbii d til klllløtte Daøsprløer. Soran Andersen, \ liko ditorl og Afholdar stauratlon, a £ |j 465. Ramsherredgade 27. Telefon 465. Centralen, Dag- A Ugeblade. Tal/ fmi 7rf C Jernbanegade 5. RejtelekfureATelegrammer I “lUTOll * S 9 a AA Moderne Herreklæder V billigst i > £

F RUG T KÆLDER EN TELEFON 1t23. • ••• FRUGT OG GRØNTSAGER. ffl STØRSTE UDVALG. BILLIGSTE PRISER. Hf NV ØSTI ROADE. NÆSTVED. NV ØSTEROADE.

I'utitnlen bor hjemme og kommer I. tiks. hvcramlen DngPtll Kur. Et Cy.h.bin.t.v.o.b.d m.,1 Saltgnidning og Dru« «r en Ngd.lan al Rang. f yrretina.stillegade, Salthade, Kul

fif handler Mave- og Tarmsygdom­ me, Nervelidelser, Astma, Hmnchl- tls, tra*g Tyktarm, forsinket Stof­ skifte samt Reumatisme, Gigt, Ischiae* f Ijertrlidclser, SøvHlmhcd, Træthed, Engeisk Syge * tilod*« flomme, Rtkunvalest ens efter (ilKtfeNt.

syrebade, KUdbade. Potaskebade, Oalvanisk-farediske Hade or andre mediclnsk-clektrlske Hade.

Højfjelds- Sol.

flU =

/Hansage« varme Pakninger, lysbade, Salt- f nidninR, Tesia, Oalvanlsatlor., nradlsatiom Rødlys, Qvartslys, Kulbticlys, Vltalux, Iscliiaslys og In Hojfjeldssolbade- andre Badefornief. Endvidere kan tde kroniske kur erstatter cn Rejse Kuranstallen benyttes som alniin- til Syden. deH| Hi nselsexbadeanstalt.

Endvidr

drt

Tt klon Mg 3. *«tied.

Torvt stiirde « • 6« • •

i Kur- og Lyabadeanataltf

LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Neøstved. Telt. 468. VI bar den Mat, som klæder Dem.

DANSK-ENGELSK BENZIN* OG PETROLEUMS CO. Oplag i Næstved M Benzin - Petroleum - Solarolie

ved Axel S Larsfn. • ••••a»»«i««aa**«aaa««t aauaaaaaaaua Tnnklagcr paa Banetcrralnet ved Kildemarksvej. Kontor og Lager: Brotorv.

Automobil*, Motor- og - SpuiAl Smøreolier - Industri« ditr - - Kofistfttensfcdt Vant line m. m.

cg—m—gJB-SJmprs-rtUP O P»?plrforretnlng - Skole* 4) materiel - Kontorartikler. —* 3 Set« Mortensgade. O •<

ynnumgiM mmmmmmmmmm C&nWanq eemMNi'uuimuanMl

Bogbinderi - Protokoller og Regnsk abofcngér. Telefon 189. HØ

Made with FlippingBook - Online magazine maker