Gruppetto 47-2023

JONAS ORSET PÅ GRUS

Birken flere ganger og jakter på noe nytt. I Europa er det litt annerledes enn stort sett alle ritt i USA. Jeg tenker på rittene i USA som alltid har start og mål på samme sted. Et par bra ting i USA er at det samme premiesummer for både damer og menn, og i Big Sugar var det også egen klasse for ikke binære.

langt, noe som gjør at jeg kanskje har mistet noe av trøkket. Jeg fokuserer der- for mer på det nå. Det er en del bratte kneiker og da trenger jeg å ha ekstra trøkk. Rittene er lange, vanligvis 6-7 timer og da er det om å gjøre å finne en balanse mellom god utholdenhet og punsj til å tåle fartsøkninger, litt som på landeveien.

er alltid langesoner. For de som ikke har hjelp er det ganske tett med matstasjoner. Et dilemma for oss som konkurrerer er om noen andre stopper. Sitter du i et bra felt vil du ikke være den eneste som stopper, da forsvinner de andre. S. G.: Er det skilting, eller navigerer du selv? Jonas: Mange ritt må du navigere selv, hvor det ikke er skilting. Greit å være

S. G.: Spesiell trening for gravelritt? Jonas: Nei, ikke så mye, jeg har kjørt mye

S. G.: Hva med mat og drikke underveis? Jonas: Vi får ikke langing fra bil, men det

# 47 SM GRUPPETTO 21

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease