Gruppetto 47-2023

PÅ TUR TIL PARIS

Sikkerheten er viktigst og derfor er det viktig med kjente veier. Vi har såpass kjennskap til løypen at vi vet hvor vi kan finne gode steder for lunch osv. SM GRUPPETTO: Underlag? Michael: Asfalt, kun noen få meter med brostein. De fleste synes det er litt morsomt med brostein, for å få en følelse av hvordan det er . SM GRUPPETTO: Mange gjengangere? Michael: Vi fikk allerede rett etter første turen spørsmål om året etter. Noen har vært med flere ganger, og andre er med på noen av de andre turene vi arrangerer, som Oslo-Roma, Jotunheimen- Rundt etc. “Familien” vokser fra år til år. SM GRUPPETTO: Eldst og yngst Michael: 74 år har den eldste vært, og 15 år den yngste. Snitt- alderen er rundt 50 år. SM GRUPPETTO: Hvor mange er med? Michael: 35-40 deltakere er

Vi deler oss i to grupper for at annen trafikk lettere skal komme forbi. Seks ryttere i front av hver gruppe kjører rulle, og etter hver pause bytter vi på de som ligger i rulla, forteller Michael.

Det finnes bakker i Danmark også.

58 SM GRUPPETTO # 47

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease