VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST SOPHIE ALLEGAERT FOTO’S KARL BRUNINX

Een beetje thuiskomen in

We zijn ons er amper van bewust, maar net onder de Westhoek ligt een extra stukje Vlaanderen. Een glooiende, groene plek waar ze trots zijn op hun Vlaamse roots en ons als familie beschouwen. In Frans- Vlaanderen kun je voortaan ook fietsknooppunten verbinden en is die landsgrens dus van geen tel meer. Logisch, het landschap liep altijd al in elkaar over. Frans-Vlaanden

DICHTBIJ

I k heb mijn gps al vaker vervloekt dan ge- prezen. Het ding lijkt amper autostrades te kennen en leidt me telkens weer langs kronkelwegen waarvan ik denk, ‘dit kan toch niet de enige weg naar mijn bestem- ming zijn. Toch?’ Maar zie, in de Westhoek blijkt dat gebrek plots een troef. Ik cruise langs felgroene weides vol knalgele bo- terbloemen, passeer zowel kerktorens als wijngaarden en rijd bijna een luie, koppi- ge eekhoorn omver voor ik uiteindelijk in Dranouter beland, waar er e-bikes op ons wachten. Kwestie van meteen duidelijk te maken dat grenzen er hier voortaan nog minder toe doen. Want dankzij het nieuwe knooppuntennetwerk, het eerste in Frank- rijk, zijn Vlaanderen en Frans-Vlaanderen nu nog inniger met elkaar verbonden. Die knooppunten lopen immers gewoon door Een zoete weemoed naar dat nostalgische Vlaanderen van toen leeft hier nog volop.

dus hop je over die grens zonder het zelfs te beseffen. Sterker nog, het lijkt wel of de Franse kant altijd al op die grens neer- keek. Bailleul, Belle voor de Vlamingen, kan er bijvoorbeeld niet Vlaamser uitzien. Bovendien krijgen alle kinderen in de ba- sisschool hier Nederlandse les en heet de cinema, goed voor één zaal, Flandria. Dat het stadje zo herkenbaar is voor Vlamingen hoeft niet te verbazen. Na de Eerste We- reldoorlog lag Bailleul in duigen en voor zijn heropbouw vond men inspiratie in een Brugs stijlboek. Brugse trapgevels à volonté dus. Het verklaart waarom je hier een beetje thuiskomt en Bailleul nu nog mooier oogt dan voor die grootscheepse bombardementen. Nostalgisch Vlaanderen Al etsend verzamel je niet alleen hoogte- meters, maar ook inzicht in wat deze streek voor ons zo onweerstaanbaar maakt. En voor West-Vlamingen, die overal arden van hun taal opvangen, is het al helemaal onmogelijk om niet te bezwijken voor die Frans-Vlaamse charmes. Het is immers als- of je in de tijd terugkeert. Je hoort woorden die je herinneren aan je grootouders, ziet

15

JULI-AUGUSTUS 2019 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs