VAB Magazine juli-augustus 2019

CORNWALL & DEVON

 

water de shortcut naar de strandbar af. Van een stralende hemel en lustig kabbelend stroompje tot wild beukende golven en een grijze nevel voor extra dramatiek: Moeder Natuur in primetime. We zijn de kinderen nog wat échte strandtijd verschuldigd, dus vinken we een laatste naam van het verlanglijstje. Weer een waar we bijna op vastrijden, als een attente voorbijganger ons niet had tegengehouden met de profetische woor- den “you’ll get stuck” . Met een ommetje lukt het wel, en na een wandeling vanuit het dorp langs een weelderig begroeid pad komen we uit bij Lansallos Beach, een rus- tige, beschutte baai met in het midden een smalle richel als natuurlijk uitkijkpunt. Kroost weltevree. Afsluiten doen we even verderop, in het alleraardigste dorpje Polperro. Kleurrijke cottages, een paar pubs zoals je ze in Enge- land hoopt aan te treffen en snel stromend water dat zich langs en onder de smalle straten haast om uit te komen bij het in- gebakerde haventje. Ooit werd hier bij da- geraad veel vis aan land gebracht, en in het schemerdonker brandewijn en tabak gesmokkeld. Enkele meeuwen nemen het ambt van waakhond serieus, verder lijkt het dorp verlaten. Maar achter de pubdeu- ren gonst gezellig geroezemoes. Nog zo’n tableau vivant waar je niet op uitgekeken raakt. En die de gehavende carrosserie even doet vergeten. All’s well that ends well , zou Shakespeare verzuchten.

loopt voor een reis per motorhome naar dit deel van Engeland, gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen: bezint eer ge begint . Elke be- stemming in de gps voert door bucolische landschappen, langs charmante woonhui- zen en onder voor het decor gecaste bomen door. Alleen kun je het op die pittoreske weggetjes weleens benauwd krijgen. Stra- ten zijn vaak maar één voertuig breed, en dat betekent met een motorhome pas- en meetwerk. Gelukkig gaan tegenliggers vlot in achteruit. Maar soms wordt het écht krap. Zo ook wanneer we naar Prussia Cove rijden, een verborgen baai in Corn- walls voetzool. De takken van de hoge ha- gen aan weerszijden van de weg krassen onze hoop op teruggave van de waarborg weg. Doorrijden lijkt riskant, maar terug- deinzen is geen optie, dus bollen we, spie- gels ingeklapt, stapvoets verder. En het moet gezegd, de geprangde rit wordt op het eind gezalfd met een postkaartplaat. Het is hoogtij en de baai is volgelopen tot aan de rotsen. De perfecte springplank voor enke- le durfallen. Het azuurblauw blijft in deze contreien verrassen.

op het perron van St Erth station. De lijn tussen St Erth en de populaire badplaats St Ives maakt niet alleen dat je vlot je auto – of groter – kwijt kunt, je geniet ook tien minuten lang van een van ’s lands meest pittoreske treinritten. Een snoepreisje! Met haar brede stranden, de aanwezig- heid van een Tate-galerie en een ambiance die al eeuwen kunstenaars aantrekt, schit- tert St Ives als de ‘grand lady’ van Cornwall. De trein houdt halt tegenover Porthminster Beach en het warme zand lonkt. We halen broodjes krab en beef bij de Cornish Deli en verorberen ze uit het vuistje. Enkelemoedi- gen wagen zich het koude Atlantische wa- ter in, terwijl anderen wegduiken in hun kraag. Er heerst een algemeenwelbehagen, enkel anders verpakt.

> greatscenicrailways.co.uk, cornishdeli.com

Pas- en meetwerk

Nu we jou zo ver hebben meegenomen in dit verhaal en je mogelijk helemaal warm-

Tableau vivant

De Britse zuidwestkust is een kralensnoer van dit soort adembenemende plekken, dus is het keuzes maken. We prikken op goed geluk Kynance Cove op het schiereiland Lizard, dat trakteert op surround spekta- kel. Bij laagtij komt hier een aantal meters strand bloot te liggen, maar nu snijdt het

WIJN UIT CORNWALL

Wijnlie ﬉ ebber? Ga dan eens proeven bij Camel Valley, met uitzicht op de glooiende wijngaard.

> camelvalley.com

24

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs