VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST STIJN SMETS

De mutualiteit versus een reisbijstand

Een bijstand afsluiten voor je op vakantie vertrekt? De ene vindt het onzin, de andere zweert erbij. Aan jou de keuze natuurlijk, maar weet dat de mutualiteit lang niet alles dekt.

Langer blijven Je belandt in een buitenlands ziekenhuis, waardoor je op het einde van je vakantie nog niet naar huis kunt. Met een VAB-Reisbijstand wordt alles geregeld. Ook de accommodatie voor je partner die langer bij jou wil blijven, wordt vergoed. Een mutualiteit dekt die kosten niet of beperkt de terugbetaling. Reddingsacties Stel, je maakt een lelijke val ergens waar een ambu- lance niet geraakt. Dan moet je een helikopter laten komen. Zoek- en reddingsacties worden door eenmu- tualiteit niet gedekt, bij VAB-Reisbijstand wel, met uitzondering van extreme sporten. Een hele opluch- ting wanneer je de factuur voor een helikopterredding krijgt voorgeschoteld. Bijstand voor je wagen Met een VAB-Bijstandspakket kan je ook rekenen op hulp bij autopech. Kan je auto niet ter plaatse hersteld worden of wordt hij gestolen, dan zorgen wij ervoor dat alle inzittenden weer naar huis kunnen. Kun je als enige chauffeur niet meer rijden, dan wordt er een vervangchauffeur geregeld. Een mutualiteit dekt zul- ke zaken uiteraard niet.

O p vakantie vertrekken is denken aan dat zon- overgoten terras, die cocktail naast het zwem- bad of dat spannende boek op het strand. Waar je niet aan denkt, is hoe snel het kan misgaan. Veel vakantiegangers gaan er – vaak foutief – vanuit dat hun mutualiteit voldoende bescherming biedt. Soms is dat zo, maar vaak ook niet. Informeer je dus goed op voorhand. Dit zijn alvast enkele voordelen van een reisbijstand.

Wereldwijde dekking Een VAB-Reisbijstand geeft je een wereldwijde dekking, ook buiten Europa. Heel wat mu- tualiteiten komen niet tussen in de Verenigde Staten, Ca- nada en Zuid-Afrika. Je wilt echt niet opdraaien voor de factuur van een Amerikaans ziekenhuis met z’n torenhoge tarieven. Met een VAB-Reis- bijstand wordt alles tot 1 mil- joen euro betaald. Vroeger terugkeren Een zomerse wolkbreuk zet je huis onder water, je huis brandt af, een familielid wordt plots ernstig ziek of, erger nog, overlijdt. Dan wil je uiteraard zo snel mo- gelijk terug naar huis. Bij een mutualiteit worden de kosten voor een terug- keer niet betaald. Wie een VAB-Reisbijstand heeft, krijgt alle extra kosten vergoed.

EN WAT MAG DAT KOSTEN? Een VAB-Reisbijstand is helemaal niet zo duur. Voor slechts   dekken wij het hele gezin voor een heel jaar. Wil je er ook pechbijstand voor je voertuig in Europa bij, dan betaal je   . Lees er alles over op vabreisbijstand.be .

49

JULI-AUGUSTUS 2019 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs