VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST STIJN SMETS

DOSSIER ZORGELOOS

Met deze EUROPESE MILIEUZONES moet je rekening houden op vakantie

DUITSLAND Heel wat steden in Duitsland hebben een Umweltzone . Om die in te mogen hee ﬞ je auto een milieusticker nodig, en die kun je bestellen bij VAB (vab.be/vigne מּ en). Verder hebben Hamburg, Stu מּ gart, Berlijn, Keulen, Bonn, Darmstadt, Gelsenkirchen en Essen (inclusief de snelweg A  ) extra dieselrijverboden. De omvang van het gebied en de regels van die dieselrijverboden verschillen van stad tot stad, maar in het algemeen mogen diesels met euronorm  en  nog overal rijden. Uitzondering is Berlijn, waar je op bepaalde trajecten euronorm  moet hebben (onder voorbehoud van nieuwe rechterlijke uitspraak). FRANKRIJK Enkele Franse steden hebben een milieuzone. Die Zone à Circulation Restreinte of kortweg ZCR b mag je enkel betreden met de juiste milieusticker. De zones in Rijsel, Grenoble, Rennes, Lyon, Toulouse en Straatsburg gelden enkel bij smogalarm, die van Parijs geldt het hele jaar door op weekdagen tussen  u en  u. In het weekend niet. Dieselwagens van voor  mogen het gebied binnen de A  , de grote ring rond Parijs, niet meer in. Naast de ZCR heb je ook de ZPA of Zone de Protection de l’Air . Dat is een grotere zone die meerdere gemeentes kan omva מּ en en geldt enkel op dagen met luchtvervuiling. GRIEKENLAND Binnen de Atheense ring Daktylios mogen op even dagen alleen voertuigen met even nummerplaat rijden en op oneven dagen enkel de oneven nummerplaten. Uitzondering hierop zijn de zomermaanden. De maatregel geldt enkel voor wagens met een Griekse nummerplaat. Huurwagens zijn de eerste  dagen van de huurperiode vrijgesteld. Bij smogalarm kan dit gebied worden vergroot en voor alle auto’s worden afgesloten. Die maatregel wordt steeds aangekondigd in de media en geldt ook voor buitenlandse auto’s. ITALIË Veel Italiaanse steden bakenen een milieuzone af, de Zona a Tra ffi co Limitato , of kortweg ZTL, die wordt aangegeven met een bord. Als niet-bewoner mag je die zone niet inrijden, ook niet met een huurauto met Italiaanse nummerplaat. Camera’s met nummerplaatherkenning registreren wie de zone betreedt. Als je hotel zich in zo’n zone bevindt, dan moet je op voorhand je nummerplaat doorgeven aan het hotel, anders riskeer je een boete.

NOORWEGEN Wanneer in Oslo een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt, kunnen de autoriteiten het stadscentrum afsluiten voor alle dieselvoertuigen. PORTUGAL Lissabon hee ﬞ een milieuzone (ZER, Zona de Emissões Reduzidas ) die geldt op werkdagen tussen  u en  u. Er zijn twee verschillende zones. Algemeen beschouwd mag je met een euronorm  alle zones in. SPANJE De grote permanente milieuzone van Madrid wordt aangegeven met een verkeersbord met ‘Madrid Central’. Als bezoeker mag je die zone enkel binnenrijden als je een milieuvignet hebt én parkeert in een openbare parking. Het vignet kun je in de meeste Spaanse postkantoren kopen. Bij luchtvervuiling wordt de milieuzone uitgebreid. Barcelona hee ﬞ enkel een milieuzone bij sterke luchtvervuiling. TSJECHIË Praag hee ﬞ beperkende maatregelen voor vrachtvervoer. Motorhomes vallen niet onder die regels. Bij smogalarm is het openbaar vervoer gratis, ook voor toeristen. VERENIGD KONINKRIJK In Londen wordt een b congestion charge b geheven van maandag tot en met vrijdag. In het begin van de zone staan borden en markeringen met een grote le מּ er ‘C’ in een rode cirkel. Die taks moet ook betaald worden door bezoekers. Je auto registreren en betalen kan via b t fl .gov.uk. Voertuigen onder euronorm  moeten extra taksen betalen. ZWEDEN Stockholm b en b Göteborg b he ff en een toegangstaks. b Die geldt op weekdagen tussen  u  (Göteborg  u) en  u  , maar niet tijdens het weekend, op feestdagen en in de maand juli. De regeling geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Het systeem werkt met camera’s die de nummerplaat registreren. De rekening krijg je thuis toegestuurd.

MEER WETEN? Surf naar vabmagazine.be/milieuzones-europa voor meer links naar gedetailleerde info en de aankoop van een Duits milieuvignet.

NEDERLAND

Utrecht en Ro מּ erdam hebben beide milieuzones waarin dieselwagens van voor  niet meer welkom zijn. Ro מּ erdam weert ook b benzinevoertuigen die voor  in het verkeer werden gebracht. Arnhem bant dieselwagens van voor  uit het stadscentrum.

52

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs