VAB Magazine juli-augustus 2019

DOSSIER ZORGELOOS

Links rijden?

Hier moet je op le מּ en!

In ongeveer een kwart van de landen in de wereld moet je aan de linkerkant van de weg rijden. In Europa is dat zo in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, op Cyprus en Malta. Klaar voor een theorieles eilandrijden?

Zorg dat je rechterbuitenspiegel goed afge- steld staat of – beter nog – neem een attente copiloot mee die kan helpen kijken. Gelukkig ben je snel met de ow van het verkeer mee, zeker op snelwegen waar je 70 mijl per uur mag rijden. Pas de tachometer van je wagen in het menu aan om de snelheid in mijlen te afcheren of tel de helft van de maximum- snelheid erbij om de limiet in kilometer per uur te kennen. 70 mijl per uur? Da’s ongeveer 105 kilometer per uur, mét een kleine veilig- heidsmarge om zeker niet geitst te worden. Veilig over een rotonde Eenmaal je de snelweg via de linkerkant hebt verlaten, kom je geheid een rotonde tegen. Gelukkig is de weginfrastructuur van dien aard dat je er haast automatisch langs links rondcirkelt. Ook daar komt een attente copi- loot van pas, om te zien of de weg vrij is in je dode hoek rechtsachter. Vooruitkijken op het navigatiescherm is trouwens een goed idee, vermits de rijvakken op Britse rotondes soms afgebakend zijn omhet verkeer dat meteen wil afslaan te scheiden van pendelaars die half- of driekwart rond moeten. Vaak staan er voor de rotondes ook verkeerslichten. Maar zelfs als die op groen staan, moet je het verkeer op de rotonde nog voorrang geven. De stad in In Britse steden rijden, klinkt moeilijker dan het is. Door het gezapige tempo is het vooral een kwestie van het goede voorbeeld te vol-

E erst een stukje geschiedenis. De legende wil dat ruiters en koetsen oorspronke- lijk links reden, omdat de meeste men- sen rechtshandig waren en elkaar zo beter konden begroeten (of een kopje kleiner ma- ken). Waarom bepaalde naties dan gaande- weg rechts zijn gaan rijden? Volgens historici omdat Napoleon de Engelsen wilde jennen. Eenmaal Frankrijk en diens vazalstaat Neder- land van kant waren gewisseld, moesten de andere landen wel volgen om niet aan elke grensovergang te moeten switchen. Zweden deed de omschakeling als laatste in Europa, anno 1967. Rijden in het Verenigd Koninkrijk In West-Europa moet je dus vooral uitkijken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Want of je nu met je eigen wagen reist dan wel ter plaatse een (rechtsgestuurde) auto huurt, je moet er altijd aan de linkerkant van de weg rijden. Op de snelweg betekent dat naar rechts invoegen, vaak met keuze uit een korte strook of een langere die pas later aansluit. Rechts inhalen is natuurlijk ook aan de orde, vermits alles omgekeerd is.

Een attente copiloot is handig om mee te kijken op rotondes of bij het inhalen.

54

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs