VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST KEN DIVJAK

gen. Opletten moet je wanneer je afslaat, om na het manoeuvre niet aan de foute kant van de weg te belanden. Dat betekent links houden bij een afslag naar links, en om de middellijn of -berm heen draaien als je rechts afslaat. Goed in je spiegels kijken om te zien dat nie- mand je ondertussen aan het inhalen is, hoort daar natuurlijk ook bij. Moet je zelf een gepar- keerde of rijdende auto passeren, dan komen je passagiers weer van pas. Voorbij obstakels kijken is namelijk niet evident als je aan de ‘foute’ kant van je wagen zit. Een probleem dat zich niet stelt in auto’s met het stuur aan de rechterkant. Voorrang van links? Logica zegt dat de voorrang van rechts in En- geland voorrang van links wordt, maar dat is gelukkig niet het geval. Hoofdwegen hebben er doorgaans voorrang op zijwegen, tenzij er duidelijk Give Way staat aangegeven in een omgekeerde driehoek. Wennen aan voorrang van links lijkt ons namelijk evident noch be- vorderlijk voor de ongevallenstatistieken. Daarom werkt het Verenigd Koninkrijk met een duidelijk systeem van stopborden en -lij- nen die er geen twijfel over laten bestaan wie eerst mag. Dus allemaal nog even in koor: Drive left, look right !

NAAR ENGELAND DOOR DE EUROTUNNEL

De gemakkelijkste manier om met je eigen wagen in Engeland te geraken, is door de Eurotunnel. Een enkele rit begint bij  euro per wagen, met elk uur verschillende treinen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat tussen Calais (in Frankrijk) en Folkestone (in Engeland) pendelen. Let wel: de service wordt duurder naarmate je langer blij ﬞ , lastminute boekt of de trein over de middag neemt. Heb je een wagen die hoger is dan  ,  meter, dan moet je in het compartiment van de bestelwagens plaatsnemen. De rit duurt ongeveer een halfuur, waarvan  minuten onder het Kanaal, en gee ﬞ meteen uit op de snelweg waardoor je rustig kunt acclimatiseren aan de omgekeerde verkeerslogica van de brexiteers.

55

JULI-AUGUSTUS 2019 REIZEN

Made with FlippingBook - Online catalogs