VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST STIJN SMETS

DE LAGE-EMISSIEZONE WORDT STRENGER

Mag mijn auto Antwerpen nog in?

De regels van de lage-emissiezone in Antwerpen worden volgend jaar aangescherpt. Ook Gent start op 1 januari 2020 met een lage- emissiezone met dezelfde regels. Zorg dat je nu al weet waar je aan toe bent, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe zat dat nu ook alweer? Sinds 1 februari 2017 heeft Antwerpen een lage-emis- siezone. Om de luchtkwaliteit van de binnenstad te verbeteren mogen de meest vervuilende wagens het centrum niet meer in. De LEZ, zoals de lage-emissie- zone kortweg wordt genoemd, omvat de hele regio binnen de Antwerpse ring en Linkeroever. Een ver- keersbord kondigt het begin van de zone aan. Vignet- ten kleven of een bakje aan boord hebben hoeft niet, de controle gebeurt via camera’s die je nummerplaat herkennen. Strengere regels vanaf 1 januari 2020 Bij de invoering in 2017 mochten benzinewagens en auto’s op cng en lpg vanaf euronorm 1 de LEZ in, dieselwagens moesten euronorm 4 hebben. Toen was al aangekondigd dat die regels stapsgewijs zou- den verstrengen. Binnenkort gebeurt dat een eerste keer. Vanaf 1 januari gelden strengere toelatingsnor- men. Benzinewagens en auto’s op cng en lpg moe- ten vanaf Nieuwjaar minstens euronorm 2 hebben, dieselwagens minstens euronorm 5. Kijk dus zeker na of jouw wagen nog wel voldoet aan de nieuwe toelatingsnormen. Hoe weet ik of mijn auto de LEZ nog in mag? Je vindt de euronorm op het inschrijvingsbewijs van je wagen bij het onderdeel ‘milieuklasse’. De beste manier om te weten of je auto de LEZ in mag, is via de checktool op slimnaarantwerpen.be/LEZ . Neem je inschrijvingsbewijs bij de hand, je hebt de info nodig die daarop staat. Wat als mijn auto niet aan de normen voldoet? In principe mag je dan de LEZ niet meer in. Om ei- genaars van deze wagens toch de tijd te geven om uit te kijken naar een alternatief, is het mogelijk om alsnog toegang te krijgen tegen betaling. Zo wil de

stad Antwerpen het rijden met een euronorm 4 sterk ontraden, maar de eigenaars ervan niet helemaal met de rug tegen de muur zetten. Je kunt toelatingen aan- kopen per week (€ 30), per maand (€ 50), voor 4 maanden (€ 135) of voor een heel jaar (€ 365). Af- hankelijk van het type voertuig of je sociale situa- tie kan het bedrag hoger of lager zijn. Een volledig overzicht van de uitzonderingen en tarieven lees je op slimnaarantwerpen.be/LEZ . Andere wagens kunnen tot acht keer per jaar een toegang tot de lage-emissiezone verkrijgen via een LEZ-dagpas. Die kost 35 euro en is, zoals de naam aangeeft, één dag geldig. De pas is te koop via de website, aan een parkeerautomaat of aan een van de LEZ-automaten. In bepaalde uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als je een voertuig hebt dat aangepast is voor personen met een handicap, kan je je wagen gratis registreren. Ook daarover vind je alle info op slimnaarantwerpen.be/LEZ . In samenwerking met Stad Antwerpen.

65

JULI-AUGUSTUS 2019 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs