VAB Magazine juli-augustus 2019

TEKST STIJN SMETS ILLUSTRATIES JAN DOGGEN

Test jezelf

De VAB-verkeersquiz Hoe goed ken jij de wegcode? Elke maand frissen we jouw geheugen op en test jij je kennis aan de hand van enkele situaties. Tip: je rijdt steeds in de gele wagen.

Een voetganger wil hier de rijbaan oversteken.

Wat betekent dit verkeersbord?

Ik wil hier rechts afslaan. Mag ik op de busstrook gaan staan?

A Ik moet voorrang verlenen aan de voetganger.

A Opgepast, je nadert een tuinhek dat dicht tegen de rand van de straat staat.

A Ja dat mag altijd, maar enkel vlak voor het kruispunt.

B De voetganger moet voorrang verlenen aan mij.

B Je nadert een overweg met slagbomen.

B Nee, dat mag nooit.

C De voetganger mag hier niet oversteken.

C Ja, op voorwaarde dat ik geen bussen hinder.

C De weg is afgesloten voor werken.

70

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs