VAB Magazine juli-augustus 2019

DEZE NIEUWE REGELS MOETEN FIETSEN VEILIGER MAKEN

Bakfietsen Bak fi etsen die smaller zijn dan  meter worden vanaf nu aanzien als gewone fi etsen. Daardoor mogen ze voortaan ook in éénrichtingsstraten en voetgangerszones rijden en zijn ze toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer. Voetgangers De afstand waarbinnen een voetganger verplicht een zebrapad moet gebruiken, gaat van  naar  meter. Ook mogen kinderen tot  jaar onder alle omstandigheden fi etsen op het voetpad. Tot nu was dat tot  jaar. Elektrische steps De maximumsnelheid voor elektrische steps en hoverboards is voortaan  km/u.

Op  mei werd de wegcode aangepast opdat fi etsers zich veiliger zouden voelen in het verkeer. Dit zijn de belangrijkste nieuwe regels.

Meer afstand houden Als autobestuurder moet je buiten de bebouwde kom voortaan  ,  meter afstand houden wanneer je een fi etser of voetganger voorbijrijdt. Binnen de bebouwde kom blij ﬞ de te bewaren afstand  meter. Vierkant groen Op sommige kruispunten zal het voortaan ‘vierkant groen’ zijn voor fi etsers en voetgangers. Dat betekent dat alle fi etsers en voetgangers in alle richtingen groen licht hebben en het andere verkeer rood. Zo worden con fl icten tussen zachte weggebruikers en auto’s en vrachtwagens vermeden. De kruispunten waarop dit zal gelden, krijgen aangepaste lichten met een fi ets met  groene pijlen op.

DE ANTWOORDEN

 .B: Een voetganger mag hier de straat oversteken, maar aangezien er geen oversteekplaats voor voetgangers is, moet hij voorrang verlenen aan de auto.

 .B:  meter na dit bord is er een overweg met slagbomen.

 .A: Op een busstrook mag je niet rijden, tenzij in de nabijheid van een kruispunt als je er van richting wilt veranderen.

 .A: In normale omstandigheden is de minimumsnelheid op een autosnelweg  km/u.

Op een autosnelweg mag je in normale omstandigheden niet trager rijden dan…

Mag ik de doorlopende streep rechts overschrijden om een eigendom op te rijden?

 .C: Een wi מּ e doorlopende streep op de rand van de rijbaan verbiedt niets. De streep gee ﬞ enkel aan waar de rand van de rijbaan is.

A 70 km/u.

A Nee.

B 50 km/u.

B Nee, tenzij de streep onderbroken is.

C Er is geen minimumsnelheid op een autosnelweg.

C Ja.

VAB-Rijschool 078/22.30.30

> vabrijschool.be

71

JULI-AUGUSTUS 2019 RIJDEN

Made with FlippingBook - Online catalogs