VAB Magazine juli-augustus 2019

Colofon

VAB-Magazine Pastoor Coplaan 100 2070 Zwijndrecht redactie@vab.be vab.be | vabmagazine.be

Hoofdredacteur Jan Creten

Adjunct-hoofdredacteur Ellen Van Damme

Eindredactie So fi e Roth

Redactie Stijn Smets

Vormgeving Larisa Van Houtven

Gra fi sch concept Stapel Magazinemakers Coverbeeld Ellen van den Bouwhuysen Verantwoordelijke uitgever Geert Markey, Gedelegeerd bestuurder VAB

€ 113 betaal je maar om met je hele gezin een jaar lang te kunnen rekenen op VAB-Reisbijstand.

Adverteren in VAB-Magazine? VAB-Media 03/253.60.80 | sales@vab.be

Brand Advisors Tom Goossens Yannic Demeyer

25 R4’tjes

Brand Coordinator Anouk Bellefroid

had VAB ter beschikking toen we  jaar geleden begonnen met pechbijstand.

Abonnement op VAB-Magazine? VAB-leden: gratis Niet-leden: € 36 Buitenland: € 51. Abonnementen kunnen op ieder ogenblik ingaan door overschrijving op rekening- nummer BE62 4100 3287 7161 van VAB, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht met vermelding ‘Abonnement VAB-Magazine’. Overname uit de inhoud is slechts toegestaan na schri ﬞ elijk akkoord. De redactie en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de in advertenties opgenomen teksten. Op redactionele pagina’s vermelde teksten zijn bedoeld als praktische informatie en hebben geen publicitaire bedoeling.

Grondlegger VAB-Wegenwacht Jos Palings is niet meer Op 5 juni is Jos Palings van ons heen- gegaan. In 1967 werd hij door Jozef Van Overstraeten, de illustere voorzitter van VTB-VAB, als directeur aan boord gehaald met de specieke opdracht om een pechverhelpingsdienst uit te bou- wen. Op 1 september 1968 startte hij de ‘Wacht op de Weg’ op met de eerste 25 zwart-gele R4’s. Na vier maanden suc- cesvol proefdraaien, was er dan de of- ciële lancering op 1 januari 1969, vijftig jaar geleden. De bijdrage van Jos Palings aan VAB valt niet te onderschatten. Hij wist van aanpakken en legde de solide basis van de VAB-Wegenwacht van vandaag. Wij zijn Jos dankbaar voor het pionierswerk dat hij heeft verricht.

De volgende editie van VAB-Magazine verschijnt op 30 augustus 2019.

21 sportieve VAB’ers

verdedigden dit jaar onze kleuren op de Antwerp  Miles.

80

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs