The Book of in-lite 2022

80M 80M 1 0/ 2

INSTALLAT IONSINSTRUKT ION HUB Installera HUB minst 50 cm över marken och i skydd från regn och snö, till exempel inomhus, i ett skjul eller under en överbyggnad. Använd alltid en PROTECTOR om HUB installeras utomhus. Garantin gäller inte vid utomhusinstallation utan PROTECTOR.

SYST EM 123

Made with FlippingBook Ebook Creator