The Book of in-lite 2022

AC E - KO N C E P T E T Den här trädgården är upplyst med ACE-armaturer. Genom att kombinera stående lampor och vägglampor blir hela trådgården upplyst utan att förlora samstämmighet avseende färg och stil. Vidare har SCOPE-armaturer använts för att skapa extra atmosfär och belysa de vackra träden. Detta gör trädgården komplett!

4 st . ACE 6 st . ACE HIGH 3 st . ACE DOWN 6 st . MINI SCOPE 3 st . SCOPE

DRÖMTRÄDGÅRD

14

Made with FlippingBook Ebook Creator