The Book of in-lite 2022

E VO - KO N C E P T Trädgårdselementen är eleganta med sina raka linjer och därför valdes EVO- konceptet för denna utomhusmiljö. EVO LOW har störst effekt när den installeras utmed trädgårdsgångar. EVO FLEX har installerats under den väggmonterade bänken. Genom att lägga till olika SCOPE-armaturer får den här trädgården sin perfekta finish.

5 st . EVO LOW 4 st . EVO DOWN 1 st . EVO FLEX 3 4 st . MINI SCOPE 2 st . BIG SCOPE

DRÖMTRÄDGÅRD

20

Made with FlippingBook Ebook Creator