The Book of in-lite 2022

ACE ACE har en elegant, öppen design som gör armaturen enkel att placera i planteringar eller som ett blickfång längs gångar och trädäck. Då ljuskällan i ACE kan vinklas, kan du väldigt enkelt skapa din perfekta ljusbild.

STÅENDE LAMPOR 59

Made with FlippingBook Ebook Creator