The Book of in-lite 2022

LIV De stående LIV-armaturerna ger ett varmt stämningsfullt sken åt alla håll. LIV lämpar sig för användning mellan växter och längs en gångstig eller på ett trädäck. Är växterna i din trädgård olika höga? Kombinera då LIV och LIV LOW för ett fantastiskt resultat.

PRODUKTGRUPPER

62

Made with FlippingBook Ebook Creator