International Residence Katalog_Shqip

TIME OFF.

Kush nuk do të donte të gatuante në një hapësirë të tillë? Të mos flasim pastaj për faktin se të gjithë përbërësit ushqimorë që më duhen i kam “dy hapa” larg - në marketin e kompleksit.

22 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software