International Residence Katalog_Shqip

Kjo hapësirë, përveç ambienteve të brendshme, do të ketë në dispozicion edhe oborrin e saj për aktivitetet e fëmijëve këndin e lojërave si dhe parkingjet nëntokësore të dedikuara për prindërit / shoqërues të fëmijëve.

Fëmijët e kopshtit tonë do te kenë, pos aktiviteteve të ndryshme profesionale edhe aktivitete fizike në ambientet e hapura. si dhe mundësi për shfrytëzimin e pishinës për fëmijë me te gjitha kushtet dhe standardet për grupmoshat e kopshtit.

Në kompleksin “INTERNATIONAL RESIDENCE” është planifikuar hapësira edhe për Kopshtin e fëmijëve Kopshti i vendosur në ndërtesën 5, me sipërfaqe prej 1,042 m², do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë. Kopshti i fëmijëve në International Residence do të trajtohet me shumë kujdes dhe do je jete një institucion edukativo-arsimor i mirëfilltë, aktiviteti profesional i të cilit do të mbështetet në lojën, këndimin dhe në aktivitetet praktike te fëmijëve siç janë vizatimi dhe ndërveprimi shoqëror si pjesë e përgatitjes së fazës së kalimit nga shtëpia në shkollë.

48 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software