Sirocco HVAC Heizen/Lüften/Kühlen Katalog 2020

TITRE SOUS-TITRE VE BINDUNGEN

T-Schlauchverbinder • Messing T - hose - connection • Brass

B

Höhe / height

C

A

Nominal mm

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

Art.Nr. Reference

Länge mm Length

Höhe mm Height

Länge / length

18 x 16 x 18 19 15,3 19

68

53,3

36017420

T-Schlauchverbinder • Typ high profile • Messing T - hose - connection • Type high profile • Brass Nominal mm Ø A mm Ø B mm

B

Höhe / height

A

C

Ø C mm

Art.Nr. Reference

Länge mm Length

Höhe mm Height

Länge / length

16 x 16 x 16 15,3 15,3 15,3

65

40

36017421

T-Schlauchverbinder • Messing T - hose - connection • Brass

B

Höhe / height

Nominal mm

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

Art.Nr. Reference

Länge mm Length

Höhe mm Height

A

C

22 x 16 x 22 22 16 22 32 x 8 x 32 31 8 31

68 68

58 56

36017422 36017486

Länge / length

T-Schlauchverbinder • Aluminium T - hose - connection • aluminium

Höhe / height

B

A

C

Nominal mm

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

Art.Nr. Reference

Länge mm Length

Höhe mm Height

Länge / length

16 x 16 x 16 15 15 15

60

37,5

36017430

T-Schlauchverbinder • Alumnium T - hose - connection • aluminium

B

Höhe / height

A

C

Nominal mm

Ø A mm

Ø B mm

Ø C mm

Art.Nr. Reference

Länge mm Length

Höhe mm Height

Länge / length

32 x 16 x 32 31 15 31

80

64

36017436

204

Made with FlippingBook Online document