Greenity nr 2

‘We richten ons op de analyse: wat is er feitelijk gebeurd’

iedereen is voorzichtiger geworden. Deze bedrijven zijn ook actief in tulp, dus ook daar heeft deze kwestie invloed op.” De ondernemer uit Enkhuizen is sinds de jaren tachtig actief in China en gold destijds als pionier. De export naar China is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. De Wit denkt dat de le- lie-export zijn plafond voorlopig wel heeft bereikt in China. “De laatste jaren zijn er misschien wel teveel lelies geëxporteerd vanuit Nederland en het zuidelijk halfrond. Dat geeft overdruk op de markt. De recente ontwikkelingen kunnen een stap terug betekenen voor de omvang van de export. Het is moeilijk in te schatten, maar het zou een logisch gevolg zijn.” Ook denkt De Wit dat de Nederlandse export op sommige momenten te laconiek is geweest met de financiële afspraken. “Met te soepele betalingsvoorwaarden is een Chinees pro- bleem een Nederlands probleem geworden. Je moet voorzich- tig zaken doen, ook als het om betalingsafspraken gaat.” TULPEN Dirk-Jan Haakman, van tulpenexportbedrjif Haakman Flowerbulbs uit Wervershoof, denkt dat de Chinese kwestie doorwerkt in het hele bollenvak. “Wij deden geen zaken met deze drie importeurs, maar dit is voor het hele vak niet goed. Het schaadt ons ook. Er gaan nogal wat bollen naar China en daar zitten ook tulpen tussen.” Iedereen wordt terughoudender met zaken doen in China, verwacht Haakman. “We kunnen niet achter de schermen kijken bij die importeurs, dus je kunt ook niet inschatten wie je kunt vertrouwen. Dat is een slechte zaak. Het lijkt misschien of ik makkelijk praten heb, maar we moeten met zijn allen uitkijken. Dit gaat in het bollenvak een hele deuk in het vertrouwen veroorzaken.” Mogelijkheden voor ondernemers om zich in te dekken tegen frauderende importeurs zijn er praktisch niet, zegt Haakman. “Dat is heel moeilijk. Het mooiste is dat een order vooraf wordt betaald, maar negen van de tien klanten doet dat niet.” Risico is sowieso een belangrijke factor bij het zakendoen, vindt Haakman. “Nu is het China, maar de volgende keer is het Zuid-Korea als dat in oorlog raakt met Noord-Korea. De bollensector is afhankelijk van de export, van het buiten- land. We zijn dus ook sterk afhankelijk van wat de wereld om ons heen doet. Dat is een onwijs risico. Dat zie je nu maar weer.”  

en landen, zijn al voorzien van bollen of hebben behoefte aan andere cultivars of andere kleuren. De verwachting is dat de Chinese importeurs in staat van beschuldiging worden gesteld waarop waarschijnlijk zware straffen volgen. Wat er met de drie importbedrijven gebeurt, is op dit moment onbekend. De omvang van de schade aan gemiste inkomsten en on- betaalde rekeningen is onduidelijk. Westerhof waagt zich echter niet aan schattingen. “Voor het totaal kan ik het niet overzien, maar de schade is stevig. Ik heb geen harde getallen en bedragen ga ik dan ook niet noemen.” Westerhof maakt zich geen illusies dat deze schade te verhalen valt. “Ik heb niet de hoop dat we er nog geld van gaan zien. Het verlies ligt bij de handel.” Anthos richt zich nu op de analyse van de gebeurtenissen. Westerhof is rond het verschijnen van dit nummer op be- zoek in China. Hij zal onder meer het gesprek aangaan met de Nederlandse landbouwraad in China en vertegenwoor- digers van de Yunnan Flower Association. “We richten ons op de analyse: wat is er feitelijk gebeurd en wat staat er nog te gebeuren? Gaan er meer bedrijven mee te maken krij- gen? Komt er een ander btw-tarief ? Wat gebeurt er met de markt? Die vragen hoop ik te kunnen beantwoorden. Ik zou ook met de Chinese overheid willen spreken, maar ik houd er rekening mee dat ze dit een interne aangelegenheid vin- den, waarover ze verder niets naar buiten willen brengen.” ONZEKERHEID Ondertussen heerst onzekerheid en kunnen exporteurs slechts gissen naar wat komen gaat. Alle betrokkenen zijn er van overtuigd dat die gevolgen niet gering zijn. “De hele markt wordt hierdoor beïnvloed”, zegt Jan de Wit van Bloembollenbe- drijf Jan de Wit en Zonen bv. “Het vertrouwen is geschaad. Dus

10

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report