Greenity nr 2

I N G E S P R E K

‘Medicijnkast is van levensbelang’

Als de glastuinbouwsector zich inspant om maatschappelijke doelstellingen op milieugebied of arbeidsomstandigheden te halen, dan kan de sector ook ruimte om te ondernemen terugvragen. Dat is de inzet Sjaak van der Tak, de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. ‘Voor wat, hoort wat.’

Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: René Faas

LTO Glaskracht Nederland heeft sinds 1 oktober een nieuwe voorzitter. De belangenorganisatie koos voor deze functie geen ondernemer uit de eigen gelederen, maar opteerde voor een bekende persoonlijkheid uit het openbaar bestuur: Sjaak van der Tak. Hij werd in 1956 geboren in Rotterdam-Pernis, maakte carrière als gemeenteambtenaar in diverse gemeen- ten en was 8,5 jaar wethouder in Rotterdam. Dertien jaar was hij burgemeester van de gemeente Westland. Van der Tak is van CDA-huize. De glastuinbouw is hem niet vreemd. Twaalf jaar lang was hij voorman van Greenport Nederland. De koepelorganisatie van de zes Greenports. Van der Tak vindt de glastuinbouw boeiend en leert de ondernemerskant nu nog beter kennen. Hoe wordt een geboren Rotterdammer voorzitter van de organisatie voor glastuinders? “Het bestuur wilde een boegbeeld richting de samenleving, een belangenbehartiger ook, iemand die er is voor de tuin- ders. In het Westland was ik er als burgemeester voor de burgers. Zo zal ik er nu zijn voor de tuinders. Ik ben van huis uit geen ondernemer, al noemden ze me een ondernemende burgemeester. Ik ben mijn werkzame leven actief geweest in het openbaar bestuur. Maar de tuin- bouw heeft me gegrepen. Het ondernemerschap, die kracht, dat boeit me. Daar ga ik voor. Tijdens bezoeken aan de regio heb ik tegen de regiobestuur- ders gezegd, dat ze zo veel mogelijk zelf moeten oplossen. Maar als ze me nodig hebben om het gesprek aan te gaan met een burgemeester, gedeputeerde of een Commissaris van de Koning, dan ben ik er voor hen. En zo gebeurt het ook. Ik sta voor de tuinders, ben er voor hen.” Wat wordt de grootste uitdaging voor de glastuinbouwsec- tor? “Gewasbescherming. Dat is prioriteit 1. Het middelenpak- ket wordt steeds kleiner. Door strengere regelgeving van de

overheid vallen middelen weg en de Bayers en Syngenta’s van de wereld leveren geen nieuwe middelen omdat de Ne- derlandse markt te klein is om de ontwikkelingskosten eruit te halen. De overheid heeft niet adequaat gereageerd op die ontwikkeling omdat er geen minister van Landbouw was die er bovenop zat.” Wat wordt de inzet van LTO Glaskracht? “Het behoud van een ‘medicijnkast’ voor de sector. Als een levend organisme ziek wordt, dan is het logisch dat je iets doet om die ziekte tegen te gaan. Ook al zijn we op weg naar een teelt die helemaal biologisch is, de beste middelen zijn op dit moment nog chemisch. Daarom vragen we ruimte voor ondernemers om een medicijnkast te houden met die onmisbare chemische middelen. Tegelijkertijd vragen we de overheid om niet zo lang te doen over het toelaten van nieuwe laagrisicomiddelen. En we zouden graag zien dat de grens voor kleine toepassingen van 1.000 hectare komt te vervallen en gelijk wordt getrokken met de buitenteelt (5.000 hectare).” Waarom zou de overheid de medicijnkast toestaan? “De Nederlandse glastuinbouw draagt 7,5 miljard euro bij aan de Nederlandse export. De samenleving vraagt van ons dat we geen verkeerde producten gebruiken en het milieu niet vervuilen. Daar mag best iets tegenover staan. Voor wat, hoort wat.” Onlangs verschenen er opnieuw berichten over arbeids- misstanden in de glastuinbouw. Waarom zijn deze moeilijk uit te bannen? “Hier en daar komen incidenten voor. Het is goed dat de overheid daar op controleert, maar we moeten zelf de uit- wassen aanpakken. Als je als ondernemer signalen krijgt dat er iets niet in de haak is, dan moet je handelen. Er is echt al veel bereikt op dit gebied. Laatst was ik bij een ondernemer

16

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report