Greenity nr 2

in de Noordoostpolder die een boerderij had verbouwd om zijn buitenlandse personeel te huisvesten. Dat zag er prach- tig uit.” Maar tien jaar geleden gebeurde dit ook al. Is er sprake van verbetering? “Arbeidsomstandigheden en huisvesting zijn doorlopend issues. Daar moeten we vanaf. Ondernemers moeten met de uitzendorganisaties aan de slag om de zaak goed te regelen. Anders blijven de Polen op den duur ook weg. Ondernemers moeten er zelf ook goed op toezien. Controleer of de uit- zendbureaus de zaken voor elkaar hebben. Tik dat lid op de vingers dat er een rommeltje van maakt. Niet overal worden arbeidsmigranten ingeschreven in de gemeentelijke basisad- ministratie. Doe dat wel, geef die mensen een gezicht. Zo weet je ook dat ze netjes betaald krijgen en premies afdra- gen. Te weinig Nederlanders kiezen voor deze sector. We doen er alles aan om deze sector aantrekkelijk te maken. Daarom hebben we contact met scholen om te laten zien dat dit een interessante high-techsector is.” De invoering van de verplichte waterzuivering nadert met rasse schreden. Heeft u de indruk dat de ondernemers er klaar voor zijn? “Je móet het regelen. Anders ga je jezelf als ondernemer in de vingers snijden. De overheid gaat in 2018 evalueren. Als de normoverschreidingen niet met 50 procent zijn afgeno- men ten opzichte van 2013, dan kan dat leiden tot nog stren- gere regels omtrent het middelengebruik. Dan verdwijnen er nog meer middelen. De samenleving wil dit. We kunnen ageren maar het is een ‘fact of life’. Dat gaan we niet veranderen. Tuinders zijn er wel mee bezig, maar in grotere gebieden, zoals het West- land, zie je soms nog steeds lozingen. Er zijn oplossingen zoals collectieve zuivering of mobiele apparaten. Als bestuur zeggen we ‘ga met elkaar aan de slag’. Wij kunnen helpen. We hebben mensen die specialist zijn op dit gebied. We moeten wel een eenduidige norm hanteren, want de normoverschrijdingen komen niet alleen door lozingen van de tuinbouw. In het oppervlaktewater zitten ook veel resten van medicijnen. De metingen moeten daarom duidelijker en transparanter worden.” Wat is in uw ogen het belangrijkste uit het regeerakkoord? “Dat we een minister en een ministerie van Landbouw hebben. Dat geeft aan dat het belang van de sector wordt erkend. Niet voor niets haalt onze koning bij elk buitenlands bezoek dat hij aflegt aan dat Nederland de tweede exporteur ter wereld is op het gebied van agrarische producten. Dat geeft aan dat het gerechtvaardigd is dat er een minister van Landbouw is. Wat ik verkeerd vind, is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Wie gaat nu voedsel zwaarder belas- ten? En als iedereen het erover eens is dat mensen zich beter voelen met groen in de buurt, waarom maak je het duurder? Dat vind ik een verkeerd signaal.” Uit onderzoek van Greenport Aalsmeer bleek dat er bij ondernemers een ruimtebehoefte is van dik 600 hectare. Is zoiets haalbaar? “Over het algemeen geldt: het areaal glastuinbouw ligt al jaren rond de 10.000 hectare. Dat zal ongeveer zo blijven, maar wel met minder bedrijven. De schaalvergroting zet door.

S J A A K VA N D E R TA K Voorzitter LTO Glaskracht Nederland

‘Wat ik verkeerd vind, is de verhoging van het lage btw- tarief van 6 naar 9 procent’

23 november 2017 “Richting het buitenland doen we ertoe. Als tweede export- land en met onze hoge kwaliteitsstandaard tel je mee. In de regio en de gemeenten is het anders. Daar moeten we elke dag aan werken, ook in een tuinbouwgemeente als het West- land. De samenleving vindt het goed dat we er zijn, maar vraagt ook wat van ons, bijvoorbeeld op het gebied van mili- eu en arbeid. En wij vragen wat van de samenleving. Daar zit een spanningsveld.” De regio Aalsmeer heeft mogelijkheden om die nieuwbouw te plaatsen. De tuinders zijn het er over eens. Ik ben betrok- ken bij de organisatie PrimA4a die die dat gebied wil realise- ren. De overheden die erbij betrokken zijn, hebben moeite een keus te maken. Ze twijfelen. Als zij de tuinders zeker- heid voor tien jaar geven, dan liggen die 600 hectare er zo. De overheid moet daarin wel betrouwbaar zijn en doen wat ze heeft toegezegd, zoals een aansluiting op de CO 2 -leiding en een restwarmtenet van de huisvuilverbranding.” Hoe is in uw beleving het draagvlak voor de glastuinbouw in de maatschappij?

17

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report